VeRa (Veiligheidsregios Referentie Architectuur)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo NORA Familie
VeRa (veiligheidsregio's) maakt deel uit van de NORA Familie.
Publicatiedatum: 2015/04/01

Beheerder: Veiligheidsberaad; Brandweer Nederland; GGD Nederland
Contactpersoon: Sandra McEwan-Verver
s.mcewan@vnog.nl

"Logo van VeRa (veiligheidsregio's)"

Beschrijving

De VeRa geeft veiligheidsregio’s 'een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding op het niveau van de administratieve organisatie, de koude voorbereiding van inzet van hulpverlening en voor de opgeschaalde crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. Maar het geeft ook een richtlijn op het niveau van de landelijke voorzieningen, zodat optimale informatiedeling kan plaatsvinden.'

'Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.'

Actuele versie: VeRa 2.0, april 2015.

In september 2016 is vanuit de GHOR, een katern geschreven die aangeeft welke elementen van de VeRa en de PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur) voor de GHOR relevant zijn. Dit katern is hiermee een brug tussen de beide architecturen.

Documentatie

Contact

Sandra McEwan-Verver s.mcewan@vnog.nl

Afbakening en raakvlakken

Werkingsgebied: Openbare Orde en Veiligheid

Relevant binnen

Domein Milieu ruimte en water, Domein Gezondheid en zorg, Domein Openbare orde en veiligheid,

Gerelateerd aan:

PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur)

PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur)