Verordening inzage documenten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken 
Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.

Eigenschappen

IDVERORDENING (EG) Nr. 1049/2001
Publicatiedatum2001/05/30
OrganisatieEuropese Unie
Externe verwijzinghttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM:l14546
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingDeze verordening (ook wel 'EuroWOB' genoemd) heeft tot doel de toegang tot de documenten van de Europese instellingen voor burgers eenvoudiger te maken. Op grond van de verordening hebben ze, onder bepaalde voorwaarden en afgezien van enkele uitzonderingen, er recht op kennis te nemen van alle soorten documenten. Het gaat om alle documenten op alle werkterreinen van de Europese Unie (EU) die berusten bij de betrokken instelling, d.w.z. door haar zijn opgesteld of ontvangen en zich in haar bezit bevinden. Toegangsgerechtigd zijn alle burgers van de EU en alle natuurlijke of rechtspersonen met verblijfplaats of statutaire zetel in een EU-land.
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status toelichtingAchterhaald

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt