Versiebeheer softwarepakketten

Uit NORA Online
Versiebeheer
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 1.1 van 30 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Softwarepakketten is vervangen door versie 1.2 van 26 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 1.2 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een instandhoudingsproces voor de registratie van verschillende fases van een document, programma of andere informatie.

Objecttoelichting

Versiebeheer is een beheerproces dat voor softwarepakketten verantwoordelijk is voor het beheren van softwareversies tijdens de levenscyclus van het product. Het vindt zowel bij de klant als bij de leverancier plaats. Dit geldt zowel voor lokale toepassingen als voor clouddiensten. Versiebeheer omvat het beheer van documenten die functionele en technische specificaties bevatten. Bij de leverancier borgt versiebeheer tijdens de levensduur van het softwarepakket de beschikbaarheid van de juiste versies van programmacode voor het onderhoud tijdens de levenscyclus tot en met uitfasering.

Schaalgrootte

Elke schaalgrootte.

Voor wie

Klant en leverancier.


Criterium

Wijzigingen aan het softwarepakket binnen de levenscyclus van de ontwikkeling behoren te worden beheerst door het gebruik van formele procedures voor wijzigingsbeheer.

Doelstelling

Gemachtigden kunnen op ieder moment beschikken over de juiste versie van een softwarepakket.

Risico

Werken met verouderde versies van een softwarepakket.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 14.2.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SWP_C.02.01 Procedures

De leverancier heeft versiebeheer adequaat geregeld en stelt de klant tijdig op de hoogte van de actueel te gebruiken versies.

SWP_C.02.02 Procedures

Het versiebeheerproces wordt ondersteund met procedures en werkinstructies.