Vervolg pilot beleidskaders

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Historie beheer & analyse beleidskaders[bewerken]

Pilot Beleidskaders Om beleid en architectuurafspraken beter op elkaar te laten aansluiten is in 2019 een traject gestart door NORA Beheer en beleidsambtenaren bij het ministerie van BZK. De eerste stap hierbij was een inventarisatie: "Welk beleid is afgelopen jaren gemaakt dat specifiek gericht is op de Digitale Overheid?" en "Zijn de bestaande architectuurafspraken hiermee in lijn?"

In vervolg daarop heeft de NORA Gebruikersraad laten onderzoeken op welke manier nieuwe en recente beleidskaders het beste geanalyseerd en verwerkt kunnen worden in de NORA: Voorstel pilot beleidskaders (PDF, 250 kB)

Pilot beleidskaders[bewerken]

In de vergadering van 14 november 2019 heeft de NORA Gebruikersraad besloten in eerste instantie drie actuele beleidskaders te analyseren en een voorstel te doen voor het verwerken daarvan. Deze beleidskaders waren NL_DIGIbeter (versie in pilot was OBDO 2018/2019), NL Digitaal - Data Agenda Overheid Update 2020 en Digitale Basisinfrastructuur. Voor een overzicht van de ontwikkelingen in deze pilot zie:

De pilot is geëvalueerd en de NORA Gebruikersraad heeft op 4 juni besloten dat halfjaarlijkse bijeenkomsten worden georganiseerd ter analyse van relevante (nieuwe) Beleidskaders en de impact daarvan op de NORA, waarbij betrokkenen bij BZK DS deze analyse reviewen.
Dit is verwerkt in NORA Jaarplannen onder het kopje "Gerichte activiteiten voor de NORA Familie."

Vervolg pilot[bewerken]

De pilot is afgelopen, maar analyse & beheer van beleidskaders gaat gewoon door, in samenwerking tussen NORA Beheer, beleidsambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en leden van de NORA Gebruikersraad. Je kunt je via NORA Beheer aanmelden om hier aan mee werken, of een nieuw (concept) beleidskader aanmelden ter analyse, als je denkt dat het impact zou kunnen hebben op architectuur of de NORA Familie.

Resultaten pilot[bewerken]

Op dit moment zijn de volgende beleidskaders reeds geanalyseerd:

NL_DIGIbeter (versie in pilot was OBDO 2018/2019)
NL Digitaal - Data Agenda Overheid Update 2020 (OBDO 21 april 2020)
Digitale Basisinfrastructuur (OBDO 23 april 2019)
Interactiestrategie - Een raamwerk voor denken, samenwerking en actie (onderdeel van NL DIGIbeter)
Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien - Een betere overheid voor burgers en bedrijven (Financiën 20 april 2020)
Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie (BZK september 2019)
Beleidsbrief Regie op Gegevens (dd. 11-07-2019): nadere uitwerking (TK 11 juli 2019)
Overheidsbrede Dienstverlening 2020 - VNG Position Paper Dienstverlening, zie ook Publicatie ‘Dienstverlening draait om mensen’
DIO notitie I-overleg november 2018 - eenmalig inloggen (BZK 12 november 2018)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT); brief regering oktober 2018 - verhogen informatieveiligheid bij de overheid (TK stuk 26643-574 d.d. 16 oktober 2018)
Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst
Rapport Maak Waar (Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid 18 april 2017)
Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 (Digicommissaris RR Dienstverlening 3 november 2015)
Betere en goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief (BZK) (GBBO november 2015)
Visie Betere Dienstverlening Overheid (TK stuk 29362-137-b1 d.d. 6 juni 2008)
Burger Service Code werkschrift (PDF, 675 kB)

Openstaande wensenlijst beleidskaders die nog geanalyseerd moeten worden[bewerken]

En de volgende beleidskaders staan op de rol om in 2023 te worden geanalyseerd: