Verwerking noradocumenten in wiki

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Begin 2015 is er een check geweest of de documenten van NORA 3.0 volledig verwerkt zijn in de wiki. Deze pagina is de verantwoording van die check en (begin van) de verwerking van geconstateerde hiaten.

  • Katern Strategie en Katern Dienstverlening en Samenwerking zijn volledig verwerkt. De wijzigingen in de wiki die hieruit voortkwamen zijn beschreven in Verwerking_NORAdocumenten_in_wiki.pdf (PDF, 662 kB). De beide Katernen zijn opgenomen in de wiki, met een link naar de pdf-versie. Wie op tekstueel niveau wil zien, waar welke teksten precies terecht zijn gekomen kan dat zien op de bronpagina's van Katern_Strategie en NORA_3.0_Principes_voor_Samenwerking_en_Dienstverlening.
  • Katern Verbinden wordt conform de besluiten van de Gebruikersraad verder verwerkt NORA_Gebruikersraad/2015-06-09 en zal tot deze voltooid zijn beschikbaar blijven in de huidige vorm via de thema’s, Katern Verbinden.
  • Katern Beveiliging wacht nog op integratie, ook deze is voorlopig nog beschikbaar via thema’s, waarbij de tekst ‘De openbare review van het katern Beveiliging is afgerond. De expertgroep verwerkt de ontvangen opmerkingen.’ zo snel mogelijk wordt vervangen.