Verwijzen naar machtigingsbronnen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Concept
Bron
GA Machtigen

Doel

Doel van het kunnen verwijzen naar machtigingsbronnen is om overzicht te geven in welke registers welke bevoegdheids- en/of machtigingsinformatie te vinden is.

Scope

Uitgaande van de bestaande situatie waarin verschillende soorten bevoegdheden in verschillende registers met verschillende verantwoordelijkheden worden geregistreerd, zal deze verwijsfunctie vele (overheids)dienstverleners (nu in elk geval het Zorgdomein) in hun zoektocht ontzorgen.

Afspraak
Stelselafspraken zijn nodig over het vinden van registers en het zoeken naar informatie op basis van een sleutel voor een natuurlijke persoon of een niet-natuurlijke persoon.

Voorbeelden

Een verwijzing naar DigiMachtigen of naar de machtigingen die zijn ingesteld via eHerkenning.

Status

Medio 2020 is via een pressure-cooker versnelling aangebracht in de oplevering van GO. Een vijftal werkgroepen heeft in 2 maanden tijd uitwerking gegeven aan:

 • ‘Why’ van de GDI inclusief bijbehorende visual,
 • uitgangspunten voor het vastleggen van generieke functies (capability’s),
 • visies voor de domeinen Interactie, Gegevensuitwisseling, Identificatie en Authenticatie (Toegang), Machtigen en Infrastructuur.

Resultaten van de pressure cooker zijn overgedragen om mee te nemen in de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). GO brengt samenhang aan, verwijdert dubbelingen en verdiept visies zodanig dat besluitvorming in de PL en (naar beoordeling door PL) in het OBDO mogelijk is. Voor het domein Interactie geldt dat bovendien nog afstemming met de beleidsomgeving moet plaatsvinden. Gegevensuitwisseling heeft nu nog een bredere scope dan GDI en zal daarom binnen de GDI-context in samenhang met andere domeinen uitgewerkt worden.

Documentatie

De visie uit de pressure cooker GO t.a.v. Machtigen is opgenomen in het document van de werkgroep: GO_Pressure_Cooker_Machtigen.pdf (PDF, 419 kB).

Naamgeving

Het visie document uit de pressure cooker gebruikt voor deze capability de naam Verwijsfunctie / index


Gerelateerde generieke functies  Gerealiseerd door

  Standaarden

  Principes

  Visualisatie relaties

  Verwijzen naar machtigingsbronnenrelaties

  debugging

  Graphviz DOT-code voor de visualisatie

  digraph GRAPHNAAM{
  graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
  node [shape=note];
  /* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Verwijzen naar machtigingsbronnen */
  8760 [URL="[[Verwijzen naar machtigingsbronnen]]", label="Verwijzen naar machtigingsbronnen"]
  
  { } -> 8760 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]
  
  
  8760 [URL="[[Verwijzen naar machtigingsbronnen]]", label="Verwijzen naar machtigingsbronnen"]
  8760 -> { } [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
  /* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Verwijzen naar machtigingsbronnen */
  8760 [URL="[[Verwijzen naar machtigingsbronnen]]", label="Verwijzen naar machtigingsbronnen"]
  
  { } -> 8760 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]
  
  
  
  
  
  /* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Verwijzen naar machtigingsbronnen */
  8760 [URL="[[Verwijzen naar machtigingsbronnen]]", label="Verwijzen naar machtigingsbronnen"]
  
  { } -> 8760 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
  }
  

  Oude visualisatie

  Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.

  Gerelateerde onderwerpen

  Past toe
  Wordt toegepast in