Voordat een geslaagde aanmelding op een systeem heeft plaatsgevonden toont het systeem uitsluitend informatie die noodzakelijk is voor de aanmelding

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 19 juni 2017 zijn de Afgeleide Principes die raken aan het thema Beveiliging gewijzigd (zie nieuwsbericht). De beheersmaatregelen, implementatierichtlijnen en beveiligingspatronen uit de oude 'Katern' Beveiliging hangen hiermee beter in het bredere kader van de NORA-afspraken. Hieraan is toegevoegd de Information Security Object Repository) (ISOR) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming).

Contactpersonen: Annemieke de Wit en Guus van den Berg.

annemieke.dewit@cip-overheid.nl en guus.vandenberg@cip-overheid.nl


Implementatierichtlijn.png

Implementatierichtlijn

Beschrijving implementatierichtlijn

Voordat een geslaagde aanmelding op een systeem heeft plaatsgevonden toont het systeem uitsluitend informatie die noodzakelijk is voor de aanmelding. Bij een foutieve aanmelding wordt niet vermeld of de gebruikersnaam bestaat maar slechts dat de combinatie gebruikersnaam en wachtwoord onjuist was nadat alle gegevens voor het inloggen zijn ingevuld. Er wordt bovendien geen geheugensteun voor het wachtwoord getoond.

Beheersmaatregel

Deze implementatierichtlijn expliciteert de beheersmaatregel Authenticatie (beheersmaatregel).

Bron

BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst)

BIR 11.5.1.a, BIR 11.5.1.c, BIR 11.5.1.d