Voorwaarden om een nieuw thema te starten

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

NORA Beheer & Doorontwikkeling krijgt met enige regelmaat de vraag of een bepaald onderwerp geen thema zou moeten worden op noraonline. Hieronder staan de voorwaarden waaraan een onderwerp moet voldoen om opgenomen te kunnen worden als volwaardig thema. Alleen thema's die aan al deze voorwaarden voldoen kunnen worden opgenomen. Als je aan de meeste voorwaarden, maar niet allemaal voldoet is het vaak wel mogelijk om je kennis te delen op een enkele pagina in de wiki, neem daar gerust contact over op.

nora@ictu.nl

Het onderwerp is relevant voor de NORA doelgroep[bewerken]

Kennisdeling over het onderwerp moet bijdragen aan het doel van NORA: digitale dienstverlening in de publieke sector mogelijk maken en verbeteren. En het moet aansluiten bij de doelgroep van noraonline, namelijk professionals uit de publieke sector die zich bezig houden met architectuur (enterprise- business informatie- keten- project- en/of gegevensarchitectuur).

Het onderwerp speelt bij meerdere publieke organisaties[bewerken]

Hoewel het goed kan zijn om best practices en organisatiespecifieke kennis verder te delen moet je wel weten of er ook andere partijen behoefte aan hebben. Dat kan door een uitgebreide verkenning van je doelgroep, of door inhoudelijk aannemelijk te maken dat andere organisaties met vergelijkbare problemen kampen.

Heb je met iets heel specifieks te maken voor je eigen keten, domein of bestuurslaag, dan is het misschien efficiënter om het thema op te pakken in bestaande (of nieuwe) architecturen of netwerken op dat niveau (zie NORA Familie). We kunnen je misschien vanuit NORA helpen bij het leggen van de juiste contacten of het opzetten van een nieuwe architectuur.

Er is iemand bereid als contactpersoon op te treden[bewerken]

Elk thema in de NORA heeft een contactpersoon nodig, iemand die zowel gebruikers als NORA Beheer aan kan spreken met vragen, opmerkingen et cetera. De contactpersoon moet idealiter direct benaderbaar zijn vanuit de themasite (mailadres/telefoonnummer) en ook tijd hebben om binnen een paar dagen te antwoorden.

Er is een community of er is geld en energie om een community te bouwen[bewerken]

De ervaring is dat alleen een contactpersoon niet genoeg is om kennis langdurig op te bouwen en te onderhouden. Eén persoon is niet alleen kwetsbaar voor uitval, maar kan het onderwerp ook niet uit de verschillende perspectieven bekijken die nodig zijn om kennis breder te delen tussen verschillende contexten. We beginnen daarom alleen aan een nieuw thema als er ofwel een bestaande groep is die het thema de komende paar jaar op zich wil nemen ofwel een partij bereid is om zo'n groep op te zetten.

In de praktijk kan dit allerlei vormen aannemen. Bijvoorbeeld een aantal organisaties die worstelen met dezelfde problematiek en samen een expertgroep starten en regelmatig bij elkaar komen. Of een organisatie die veel kennis heeft over een onderwerp omdat het aansluit bij haar primaire proces en die kennis voor de NORA Familie beschikbaar stelt, waarbij ze open staan voor feedback uit die community.

Wanneer er een nieuwe community opgebouwd moet worden is het belangrijk te beseffen dat NORA maar een beperkt budget heeft om daarbij te ondersteunen. Wanneer er bijvoorbeeld externe locaties gehuurd moeten worden, een vaste trekker de community moet aanjagen of er in korte tijd heel veel teksten worden aangeleverd, is dat budget doorgaans niet toereikend. In zo'n geval kunnen we een thema pas starten (of opschalen) na toestemming van de NORA Gebruikersraad, en mits dit binnen de bestaande ruimte van het jaarplan mogelijk is. Ook als het thema met een eigen budget komt is het verstandig vroegtijdig af te stemmen wat de wensen zijn, omdat bepaalde expertise schaars beschikbaar is.

Kennis of producten die binnen het thema worden opgebouwd zijn niet in strijd met de rest van NORA[bewerken]

De Bindende Architectuurafspraken van de NORA zijn verplicht voor alle overheidsorganisaties. Thema's kunnen geen aanbevelingen doen die daar tegen in gaan. Wel is het mogelijk om een wijzigingsvoorstel voor bepaalde elementen te doen, wanneer deze met de kennis uit een bepaald thema ontoereikend blijken te zijn.

Naast de bindende afspraken moeten thema's ook verenigbaar zijn met de rest van de thema's: je kunt niet in het kader van duurzame toegankelijkheid iets aanbevelen dat vanuit het perspectief van privacy of veiligheid juist een heel slecht idee is. Dan help je de gebruiker van de regen in de drup.

Praktisch gezien doen thema's met een eigen community en eventueel zelfs een eigen budget daarom toch een beroep op de capaciteit van NORA Beheer & Doorontwikkeling: meekijken vanuit het centrale team zorgt er voor dat de onderlinge verbanden tussen thema's in beeld blijven.

Opbouw en onderhoud van het thema zijn in te passen in het bestaande jaarplan[bewerken]

Zoals gezegd is er altijd enige bemoeienis met een thema vanuit NORA Beheer & Doorontwikkeling. In de praktijk verschilt de mate hiervan enorm per thema, waardoor de impact van het thema op het jaarplan ook enorm verschilt. Dat wil niet zeggen dat de 'goedkoopste' optie altijd de slimste is: soms kun je beter de route via de Gebruikersraad lopen en extra budget beschikbaar stellen, desnoods in een volgend jaarplan.

Hieronder een aantal keuzes binnen je thema. Hoe vaker het antwoord 'NORA' is hoe groter de impact op de schaarse expertise en/of budget van NORA.

 • Wie zorgt voor publiciteit en reuring rond het onderwerp?
 • Wie zorgt dat er een architect meekijkt naar de samenhang met de NORA Bindende Architectuurafspraken?
 • Wie organiseert bijeenkomsten en zorgt dat er verslagen gemaakt worden om te delen?
 • Wie brengt de contactpersonen van aanpalende thema's op de hoogte van de ontwikkelingen?
 • Wie plaatst content in de wiki en brengt wijzigingen aan?
 • Wie doet een redactieslag op consistent taalgebruik, leesbaarheid begrijpelijkheid (geen jargon), taalfouten et cetera?
 • Wie maakt links naar andere content binnen de wiki?
 • Wie doet een analyse van het gebruik over de tijd heen en de tevredenheid van gebruikers?
 • Wie maakt nieuwsberichten en deelt nieuws over de voortgang met de NORA Familie?
 • Wie controleert de actualiteit van teksten en links over de tijd heen?

Nog een aantal opties die de impact aanzienlijk vergroten:

 • Er moet een technische koppeling gemaakt worden met content van buiten de wiki
 • De doorlooptijd waarin dingen gedaan moeten worden is kort
 • Er zijn wensen die buiten het bestaande Kennismodel van NORA vallen