Voorzien in identificatiemiddelen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Bron
GA Identificatie en Authenticatie
Vastgesteld in
Programmeringsraad GDI

Beschrijving

Het ervoor kunnen zorgen dat personen kunnen beschikken over digitale identificatiemiddelen waarmee ze hun identiteit kunnen aantonen. Hieronder valt het uitgeven, wijzigen en beëindigen of intrekken van digitale identificatiemiddelen.

Voorbeelden

Voorbeelden van bestaande oplossingen voor het uitgeven van middelen (niet alleen voor natuurlijke personen) zijn DigiD, eHerkenning, iDIN, PKIoverheid en de UZI-pas.

Rationale

De overheid moet voorwaarden scheppen zodat personen veilig, persoonlijk en gebruiksvriendelijk digitale diensten af kunnen nemen. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is zorgen dat ze kunnen beschikken over digitale identificatiemiddelen van een voldoende betrouwbaarheidsniveau.

Verdere rationale voor deze generieke functie is te vinden in:

  • Wettelijk kaders A, B, C, D, E, G, H, K, L, M (paragraaf 4.1)
  • Beleidskader N (paragraaf 4.2)

Wettelijke en beleidskaders die van invloed zijn op deze generieke functie zijn: F, I, J. (paragrafen 4.1 en 4.2)

Maatschappelijke en technische ontwikkelingen die van invloed zijn op deze generieke functie zijn: O, P, Q, R, S, T, U. (paragraaf 4.3)

Implicaties

  1. Personen moeten identificatiemiddelen kunnen verkrijgen, wijzigen en beëindigen.
  2. Er moeten kaders en eisen zijn voor het verstrekken, wijzigen, beëindigen en gebruiken van identificatiemiddelen, die gelden ongeacht door wie de middelen worden uitgegeven.
  3. Er moeten voorzieningen (o.a. organisaties) zijn om identificatiemiddelen uit te geven, beheren en beëindigen.
  4. Er moet voorlichting zijn over beschikbare middelen en veilig en verantwoord gebruik ervan. En ondersteuning voor personen bij het verkrijgen en beheren van identificatiemiddelen. Hierbij moet goed worden afgewogen hoe met het dilemma maximale privacy moet worden omgegaan. Het is niet voldoende om mensen inlogmiddelen te geven. Er moet ook zijn nagedacht over bijvoorbeeld herstel bij verlies van het middel.
  5. Als de overheid publieke identificatiemiddelen uitgeeft dient ze over de hiervoor genoemde voorzieningen te beschikken of deze taak uit te besteden. In de memorie van toelichting bij het voorstel voor de Wdo is beschreven dat de regering wil dat burgers niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van private middelen voor het verkrijgen van toegang tot digitale dienstverlening in het publieke domein. Burgers kunnen sinds 1 januari 2021 DigiD Hoog gebruiken via de eID-applicatie op de wettelijke identificatiedocumenten. Bovendien kan de overheid, ten behoeve van inclusie, eenvoudiger zorgen voor identificatiemiddelen die ook bruikbaar zijn voor specifieke doelgroepen die private aanbieders niet of minder snel zullen aanbieden.
  6. Interoperabiliteit voor digitale identiteiten en betrouwbaarheidsniveau’s moeten gewaarborgd worden, zowel nationaal als internationaal.
  7. Om identificatiemiddelen uit te kunnen geven zijn betrouwbare identiteiten en identificerende gegevens nodig waar middelenuitgevers gebruik van moeten kunnen maken om in de middelen op te nemen. Het Nederlandse stelsel bevat daarvoor de BRP en het Handelsregister als gezaghebbende bronnen. Er zijn echter ook groepen van personen die niet in deze bronnen zijn geregistreerd. Ook zijn er ingezetenen die niet beschikken over een Nederlands identiteitsdocument. Voor deze groepen moeten andere bronnen worden bepaald die aan de (betrouwbaarheids-)eisen voor gezaghebbende bronnen voldoen. Tot deze groepen behoren personen op de BES-eilanden, Nederlanders die naar het buitenland zijn verhuisd (en daardoor niet zijn geregistreerd in RNI) en buitenlanders en organisaties buiten Europa. Ook zijn er groepen die wel in een gezaghebbende bron zijn geregistreerd, maar geen identificatiedocument zoals een paspoort hebben en daarom niet een identificatiemiddel met een hoog betrouwbaarheidsniveau kunnen gebruiken.

Documentatie

Kaders

Deze kaders zijn bepalend voor Identificatie en authenticatie.

(Bovenstaande opsomming is een beperkte selectie uit de kaders genoemd in het document)

Toelichting relaties

De bestaande GDI-voorzieningen die hieronder zijn opgenomen onder ‘Gerealiseerd door' realiseren delen van de generieke functies van het GA-domein. Deze bestaande voorzieningen kunnen afwijken van de keuzes die voor het GA-domein zijn gemaakt.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Voorzien in identificatiemiddelen */
8714 [URL="[[Voorzien in identificatiemiddelen]]", label="Voorzien in identificatiemiddelen"]

{ } -> 8714 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


8722 [URL="[[Identificatie en authenticatie]]", label="Identificatie en authenticatie"]
8714 [URL="[[Voorzien in identificatiemiddelen]]", label="Voorzien in identificatiemiddelen"]
8714 -> { 8722} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Voorzien in identificatiemiddelen */
8714 [URL="[[Voorzien in identificatiemiddelen]]", label="Voorzien in identificatiemiddelen"]

{ } -> 8714 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Voorzien in identificatiemiddelen */
8714 [URL="[[Voorzien in identificatiemiddelen]]", label="Voorzien in identificatiemiddelen"]

{ } -> 8714 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan
red: Vastgesteld in

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in