Voorzieningen alle eigenschappen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Alle overzichten en CSV-downloads[bewerken]

Voorzieningen alle eigenschappen[bewerken]

Hieronder staan alle Voorzieningen die in de NORA-wiki staan in alfabetische volgorde, met ale eigenschappen die in de wiki zijn opgeslagen.

VoorzieningBeschrijvingIDToelichtingClusterArchitectuurlaagVoorbeeldenExterne verwijzingOpdrachtgeverOrganisatieContactpersoonContactgegevensLaag binnen vijflaagsmodelGebruiktIs relevant binnenRealiseertWordt gebruikt door
Bouwstenen en gebruikte standaarden
Rijksvoorzieningen
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Beheervoorziening BSNEen voorziening waarmee een éénduidige toekenning van een Burgerservicenummer (BSN) kan worden gegeven aan burgers en aan buitenlanders die met Nederland te maken hebben en waarmee tevens toegang kan worden verkregen tot identificerende gegevens in de BRP (Basisregistratie Personen), de achterliggende authentieke bron.BV BSNDe Beheervoorziening BSN (BV BSN) zorgt voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN. De Beheervoorziening regelt ook de toegang tot de identificerende gegevens in de achterliggende authentieke registratie BRP (bestaande uit de GBA en de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)) en de verificatieregisters voor de identiteitsbewijzen ter verificatie van de identiteit aan het loket.
  1. Nummergenerator voor het maken en sturen van burgerservicenummers. De BV BSN genereert burgerservicenummers en verstrekt deze aan gemeenten.
  2. Nummerregister voor de registratie burgerservicenummers. Het nummerregister van de BV BSN registreert aan welke gemeente een BSN is geleverd en wanneer dit BSN wordt uitgegeven. Ook laat het nummerregister zien wat de status en de historie is van het BSN.
  3. Presentievragen. Door het stellen van de presentievraag kunnen gemeenten voorkomen dat er meerdere nummers worden toegekend aan 1 persoon.
  4. Verificatievragen. Meer informatie over de verificatievragen vindt u op de pagina 'Verificatievragen BV BSN'

Zie ook de functionele specificaties van de BV BSN.

De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak. Daarnaast kunnen bij of krachtens de wet gevallen worden geregeld waarin ook anderen dan overheidsorganen van het BSN gebruik dienen te maken.
https://www.rvig.nl/bsn/beheervoorziening-bsn4Burgerservicenummer (BSN)
BSN-koppelregister Polymorfe PseudonimiseringEen voorziening die het mogelijk maakt om publieke en private authenticatie- en machtigingsmiddelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau te gebruiken in het publieke domein, waarbij de privacy en de veiligheid van de burger bij het inloggen wordt gewaarborgd.BSNk PPHet BSNk PP maakt pseudoniemen en sleutelmateriaal ten behoeve van polymorfe pseudonimisering, gerelateerd aan het BSN. Daarmee is het mogelijk om organisaties die het BSN zelf niet mogen gebruiken, via die pseudoniemen toch een betrouwbare digitale identiteit te laten gebruiken.
Het BSNk PP is beschikbaar voor organisaties, die voor een publieke taak optreden als een authenticatiedienst, middelenuitgever, toegangsdienst, makelaar, machtigingenregister of als eIDAS-berichtenservice.
https://www.logius.nl/diensten/bsnk-pp4GDI-Architectuur
Centraal AansluitpuntEen voorziening in de vorm van een knooppunt waarop overheidsorganisaties zich éénmalig kunnen aansluiten en daarmee kunnen worden ontzorgd voor de aansluiting op diverse voorzieningen van de overheid, zoals Basisregistraties, de Beheervoorziening BSN, MijnOverheid Berichtenbox en het Omgevingsloket.CAVia het Centraal Aansluitpunt kunnen ook gegevens worden uitgewisseld met overige systemen en partijen. En kan bijvoorbeeld de koppeling met eHerkenning worden geregeld.https://logius.nl/diensten/centraal-aansluitpunt4GDI-Architectuur
CPA-registerEen voorziening in de vorm van een register waarin de digitale contracten -Collaboration Protocol Agreements (CPA’s)- zijn opgenomen voor de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties via Digikoppeling.https://cparegister.nl/4GDI-Architectuur
Dataregister van de Nederlandse OverheidEen voorziening in de vorm van een publicatieplatform waarlangs overheidsorganisaties hun gegevens (data) in een voor hergebruik geschikte vorm beschikbaar stellen.https://data.overheid.nl/4GDI-Architectuur
Developer.Overheid.nlEen voorziening in de vorm van een publicatieplatform van API’s en Open Source repositories, waar software wordt getoond die is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van overheidsorganisaties.DONhttps://developer.overheid.nl/BZK en VNG4GDI-Architectuur
Digikoppeling Compliance VoorzieningDigikoppeling compliance testen voor WUS “best effort” en ebMS2 (“best effort” en “reliable messaging”) worden ter beschikking gesteld in de vorm van een downloadbare versie zodat gebruikers in staat zijn ontwikkelde software in huis te toetsen op compliance aan de Digikoppeling standaard.De software en een uitgebreide installatie- en gebruikers handleiding zijn te vinden op GitLab onder digikoppeling-compliance.https://portaal.digikoppeling.nl/registers/overview/dgkHome4GDI-Architectuur (Generieke Functie)
Digipoort OTP (Transactiepoort)Één van de twee interfaces voor Digipoort.Digipoort OTPhttps://www.logius.nl/diensten/digipoortDigipoort
Digipoort PI (Procesinfrastructuur)Één van de twee interfaces voor Digipoort.Digipoort PIhttps://www.logius.nl/ondersteuning/digiinkoop-voor-rijksdienst-via-digipoort/Digipoort
E-MailEen wereldwijde voorziening, in de vorm van verbonden computernetwerken, waarmee digitaal, elektronisch postverkeer mogelijk is. Met de term e-mail kan zowel het individuele bericht als de onderliggende voorziening worden bedoeld.e-Mail4GDI-Architectuur (Generieke Functie)
Federatief Berichten StelselEen voorziening waarmee overheidsorganisaties op eenvoudige en efficiënte wijze berichten kunnen sturen aan burgers en ondernemers.FBShttps://logius.nl/diensten/federatief-berichten-stelsel4GDI-Architectuur
GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening)GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-stelsel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database: GBA-V. Deze bevat alle persoonslijsten die in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven. GBA-V wordt geactualiseerd door de gemeentelijke GBA-systemen. Deze sturen een volledig nieuwe 'persoonslijst' naar GBA-V zodra één of meer van de gegevens op een persoonslijst wijzigt. Een online service zorgt voor de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevensset (voor zover geautoriseerd) aan afnemers. GBA-V levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de BRP.GBA-Vhttp://www.rijksdienstvooridentiteitsgegevens.nl/BRP/GBA VBRP (Basisregistratie Personen)
InternetEen wereldwijd openbaar netwerk van computernetwerken.
Zie ook de ontwikkeling van Solid (Social Linked Data), waarbij een gedecentraliseerd internet wordt opgebouwd met bescherming van de gegevens en privacy by-design.
De afspraken over het internet worden beschreven in de Request for Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force.
Om het internet goed te laten werken, zijn afspraken gemaakt over protocollen voor gegevensuitwisseling tussen computers. Een van die protocollen is het Internetprotocol (IP).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet5GDI-Architectuur
Lijst Open Standaarden - AanbevolenFS-lijst aanbevolen standaardenhttps://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/aanbevolenMinisterie van Binnenlandse ZakenCollege en Forum Standaardisatie1Domein Generiek,Domein Overheid bestuur en koninkrijkGebruik open standaarden
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitPas-toe-of-leg-uit lijst Forum Standaardisatie.PToLU-lijstOverheden zijn verplicht de open standaarden, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, toe te passen en bij aanschaf van ICT-systemen/-diensten te eisen ('pas toe').

Het gaat om standaarden waarvoor wel draagvlak bestaat maar die nog niet breed geadopteerd zijn.

Afwijken mag alleen met zwaarwegende reden en hierover moet verantwoording worden afgelegd via het jaarverslag ('leg uit').
https://www.forumstandaardisatie.nl/lijst-open-standaarden/in lijst/verplicht-pas-toe-leg-uitMinisterie van Binnenlandse ZakenCollege en Forum Standaardisatie1Domein Generiek,Domein Overheid bestuur en koninkrijkGebruik open standaarden
LSP (Landelijk Schakelpunt)Het LSP faciliteert het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en registreert waar patiëntgegevens beschikbaar zijn, welke gegevens zijn opgevraagd en door wie. Medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, maar blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheek. Het LSP beschikt over een intelligente loggingfunctionaliteit. Met deze functionaliteit is altijd te controleren of inzage rechtmatig was. Ook worden hiermee afwijkende aanvragen gesignaleerd.

Het LSP is onderdeel van de zorginfrastructuur, die verder bestaat uit goed beheerde zorgsystemen (GBZ’en) en goed beheerde zorgnetwerken (GZN's). De zorginfrastructuur kenmerkt zich door unieke identificatie van personen en organisaties aan de hand van:

  • het Burgerservicenummer (BSN) voor patiënten;
  • het UZI-nummer (Unieke Zorgverlener Identificatie) voor zorgverleners (persoon);
  • de URA (Unieke Registratie Abonneehouder) voor zorgaanbieders (organisatie).
LSPhttps://www.vzvz.nl/page/ICT-leverancier/Het-LSPvZVZ (vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie)0Domein Gezondheid en zorg
MachtigingenregisterEen voorziening in de vorm van een register waarin staat welke organisatie gemachtigd is voor het digitaal ophalen van berichten en gegevens voor een specifieke klant. In de praktijk zijn dit vaak intermediairs, die namens hun klanten berichten en gegevens uitwisselen met de Belastingdienst of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Logius beheert het machtigingenregister en maakt de juiste koppelingen.https://www.logius.nl/diensten/machtigingenregister4
Meldpunt Fouten in OverheidsregistratiesEen voorziening in de vorm van een meldpunt met ambtenaren en een platform, om burgers, bedrijven en overheidsorganisaties te helpen bij het laten corrigeren van fouten in overheidsregistraties.MFOhttps://www.rvig.nl/meldpunt-fouten-in-overheidsregistratiesContact met MFO2,4GDI-Architectuur
NLXEen afsprakenstelsel met decentrale voorzieningen in de vorm van open source software-modules, die samen zorgen voor snelle, veilige en AVG-proof gegevensuitwisseling binnen en tussen (overheids)organisaties.https://www.nlx.io/contact1,4GDI-Architectuur
Overheid.nlEen voorziening in de vorm van een website, waar de overheid informatie voor burgers en bedrijven publiceert, waaronder alle wet- en regelgeving en overheidsdiensten in Nederland.http://overheid.nl/BZK4Voorkeurskanaal internet,GDI-Architectuur
OverheidsdatacenterVoorzieningen in de vorm van duurzame en volledig schaalbare ICT-omgevingen (datacenter), die geheel in eigendom zijn van de Rijksoverheid, ingericht volgens de hoogst mogelijke normen en gerealiseerd met de nieuwste technieken waardoor die voldoen aan de hoogste eisen voor veiligheid, klimaatbeheersing en energiegebruik en waarmee een zeer hoge beschikbaarheid kan worden gegarandeerd voor bedrijfskritische data en apparatuur.ODChttps://www.ssc-ict.nl/producten-en-diensten/overheidsdatacenter5GDI-Architectuur
PDOKPDOK biedt een ruime keus aan digitale geo-informatie van de overheid. De informatie is via een website op te vragen als dataservices en -bestanden. Dit garandeert actuele, betrouwbare en altijd beschikbare geo-informatie. Bijna elke PDOK service is open en voor iedereen - ook bedrijven en particulieren - kosteloos te gebruiken. De overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.


PDOK Geodatastore

PDOK beheert ook de PDOK Geodatastore. Met deze eind 2015 gelanceerde voorziening kan elke overheidsorganisatie haar open geodata snel, betrouwbaar en kosteloos uploaden. Vervolgens is die voor iedereen via het Nationaal Georegister (NGR) en data.overheid.nl vindbaar en downloadbaar. Zie https://geodatastore.pdok.nl/web/dut/index

Op de github van GeoNetwork is de broncode van de Geodatastore per 18 januari 2016 beschikbaar via github.com/geocat/core-geonetwork/tree/geodatastore.

Er is een API beschikbaar waarmee u een koppeling kunt maken tussen uw lokale database en de Geodatastore. Documentatie over de API staat op geodatastore.pdok.nl/api/v1/docs.
===Standaarden===

De volgende standaarden zijn bij PDOK in gebruik:

Geodatastore:

NL-profiel op iso19139 v1.3.1 Catalogue service for the web (ogc:csw V2.0.2)

PDOK: Web Map Service v1.1 en 1.3 Web Map Tile Service v1.0 Web Feature Service V1.1 en 2.0 INSPIRE Atom service

GML v3.2
https://www.pdok.nlI&MKadasterVoor vragen over PDOK neem s.v.p. contact op met PDOK Productmanager Dorus Krusedorus.kruse@kadaster.nlDomein Bouwen wonen en leefomgeving,Domein Milieu ruimte en water,Domein Verkeer en vervoer,Domein Openbare orde en veiligheid,Domein Landbouw natuur en voedsel,Domein internationale- en ontwikkelingssamenwerking
PKIoverheidEen voorziening voor de uitgifte van certificaten voor betrouwbare identificatie, digitale handtekeningen en veilige gegevensuitwisseling. Een digitaal certificaat van Public Key Infrastructure voor de overheid (PKIoverheid) waarborgt op basis van Nederlandse wetgeving de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail, websites of andere gegevensuitwisseling.Identity managementhttps://logius.nl/diensten/pkioverheid4Vertrouwelijkheid (principe),Identificatie authenticatie en autorisatie,Onweerlegbaarheid (principe),GDI-Architectuur
Register van OverheidsorganisatiesEen voorziening binnen Overheid.nl in de vorm van een digitale registratie, met een overzicht welke organisaties tot de overheid behoren en wat hun wettelijke taken en bevoegdheden zijn.https://organisaties.overheid.nl/4GDI-Architectuur
RouteringsvoorzieningEen voorziening waarop publieke dienstverleners zich éénmalig kunnen aansluiten en daarmee worden ontzorgd voor het afhandelen van alle toegelaten inlogmiddelen (authenticatiemiddelen) die burgers toegang verlenen om hun online zaken te regelen.Eén technische aansluiting voor inlogmiddelen en daarmee één contract, één factuur en één contactpersoon.https://www.logius.nl/diensten/routeringsvoorziening4GDI-Architectuur
Standaard PlatformEen voorziening in de vorm van clouddienstverlening die bestaat uit kant-en-klare werkomgevingen waarmee overheden zelf hoogwaardige digitale diensten als applicaties of websites kunnen ontwikkelen, testen en beheren.https://www.logius.nl/diensten/standaard-platform4,5GDI-Architectuur
Suwinet-InkijkÉén webtoepassing om persoonsgegevens te raadplegen uit systemen van verschillende organisaties.Suwinet-Inkijkhttp://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-inkijk/BKWIBRP (Basisregistratie Personen),SuwiMLDomein Subsidies uitkeringen en toeslagen,Domein Werk en loopbaan