Vraaggerichtheid naar een hoger plan

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Afgeleide principes bij dit cluster:

  • AP19: De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen.
  • AP20: De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.
  • AP21: De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.
  • AP22: Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst
  • AP23: De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.
  • AP24: De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie
  • AP25: Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst.
  • AP26: De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van


Vervallen of vervangen principes bij dit cluster: Geen.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen