WOZ/Webservice individuele synchrone bevraging

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Elementtype.png
DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). op concreter niveau van 'Voorziening/BouwsteenVoorziening die deel uitmaakt van de infrastructuur van de e-overheid.', dat door een afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan worden gebruikt.

Eigenschappen

TitelWebservice individuele synchrone bevraging
BeschrijvingWebservice om gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van een beperkt aantal WOZ-objecten af te nemen en geautomatiseerd in de eigen applicatie te verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.. De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. kan een waardepeildatum specificeren. Maximaal 25 objecten per bevraging.
ProducttypeDirecte gegevensverstrekking via webservice
ZoekingangenWOZ-objectnummer, BAG-ID verblijfsobject/ standplaats/ ligplaats, postcode, huisnummer etc., kadastrale identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. en/of kadastrale aanduiding, identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. of naam-, adres- en woonplaatsgegevens belanghebbende
Verstrekking(inclusief historie)
Beschikbaarheid7x24 uur
Interfacemachine-machine
Aanleidingvraaggedreven (pull)
Levertijddirect
Leveromvangbeperkte omvang
Herhalingeenmalige levering
Actualiteitactueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
WOZ/Webservice individuele synchrone bevragingHeeft bron
  • Gegevenslandschap van de overheid (Let op: pagina bestaat niet.)
WOZ/Webservice individuele synchrone bevragingRealiseert