Wat bedoelen we in het Basisconcept voor Dienstverlening met de 'burger'?

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Schakel naar werkversie

Binnen het Basisconcept van Dienstverlening hanteren we de term 'burger' in een heel brede zin van het woord. De volgende groepen vallen dan ook nadrukkelijk WEL onder deze term:

  • Ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemingen
  • Stichtingen en andere rechtspersonen
  • Inwoners van Nederland
  • Toekomstige inwoners van Nederland
  • Staatsburgers van Nederland in het buitenland
  • EU-ingezetenen met een belang in Nederland
  • Bezoekers en potentiële bezoekers van Nederland

'DE' burger bestaat niet, alleen groepen met burgers die als individu sterk van elkaar verschillen en andere behoeften hebben. In het kader van overheidsdienstverlening is het vaak handig om onderscheid te maken tussen groepen burgers:

  • 'Wij de burgers' is iedereen in de samenleving die deel mag nemen aan het publieke gesprek over behoeften en diensten om die behoeften in te vullen.
  • De burgers als collectieve opdrachtgevers voor overheidsdienstverlening zijn alle burgers die een formele stem hebben in de democratische processen van de overheidslaag waar besloten is om de dienst te gaan leveren.
  • De burgers als functioneel opdrachtgever zijn alle burgers die volgens de afspraken rond een dienst in aanmerking komen voor die dienst.