Wat bedoelen we met Dienstverlening & Overheidsdienstverlening?

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORA, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.

Overheidsdienstverlening is alle dienstverlening waarin sprake is van interactie en/of transactie tussen burgers, bedrijven of instellingen en (een) overheidsorganisatie(s).

In die context definiëren we het Basisconcept voor Dienstverlening als de gedachte, de structuur die achter de dienstverlening van de overheid schuil gaat.

NB. Overheidsdienstverlening is in essentie niets anders dan wat de rest van de wereld onder dienstverlening verstaat, maar dan specifiek gericht op burgers en bedrijven van ons land. Door Stichting SURVUZ is dit helder toegelicht en uitgewerkt in de Universele Service Management methode (USM). Hoe wij dat hebben gebruikt voor het Dienstverleningsconcept is toegelicht bij USM en het Dienstverleningsconcept.