Webrichtlijnen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Uitgefaseerd
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Archief
Naam
Webrichtlijnen
ID
Type

Standaard

Cluster
Contactfunctie
Wijzigingsdatum
Laag Vijflaagsmodel
Laag 1: Grondslagenlaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: Webrichtlijnen


Vervangen door DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0)
Webrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers.

  • Nut: De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen die content op websites en in webapplicaties optimaal bruikbaar en toegankelijk maken voor gebruikers op uiteenlopende apparaten en besturingssystemen. De Webrichtlijnen zorgen ervoor dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

In oktober 2016 zijn de Webrichtlijnen 2 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst vervangen door 'Digitale Toegankelijkheid'.

  • Werking: De Webrichtlijnen bestaan uit een verzameling regels die bij de bouw en het onderhoud van een website of webapplicatie toegepast dienen te worden om de toegankelijkheid van de content op de website te bevorderen en om de bouwkwaliteit te verhogen. Deze regels vallen in twee groepen:
  • De richtlijnen van de standaard WCAG 2.0, gepubliceerd door het W3C, zorgen voor de toegankelijkheid van de content, ook voor mensen met een functiebeperking.
  • De richtlijnen van Principe Universeel zorgen voor bouwkwaliteit, waardoor de content duurzaam, uitwisselbaar en goed te onderhouden wordt.


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.
  • Organisatorisch werkingsgebied:
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij de bouw of aanschaf van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden. Strikt genomen geldt de verplichting niet voor intranet-websites die alleen binnen een overheidsorganisatie worden gebruikt.

Meer informatie

Wordt gebruikt in

DigiD, MijnOverheid