Webrichtlijnen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Na een Openbare Consultatie over de Webrichtlijnen (van 8 augustus t/m 16 september 2016) is deze standaard van de lijst van het Forum Standaardisatie gehaald.

Aanleiding is dat op Europees niveau de nieuwe standaard EN 301 549 verplicht wordt gesteld, uiterlijk medio 2018 moet dit in nationale wetgeving zijn omgezet. De verschillen tussen EN 301 549 en de Webrichtlijnen zijn klein, beide zijn gebaseerd op de standaard WCAG 2.0. Wel heeft de Webrichtlijnen de aanvullende specificatie Principe Universeel. Het advies was in de consultatie om dit principe los te trekken van de Webrichtlijnen en ze als twee aparte standaarden op te nemen.

De Webrichtlijnen zijn vervangen door Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0).
Standaard.png
Naam: Webrichtlijnen
ID:
Type: Standaard
Cluster: Contactfunctie
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:Webrichtlijnen
Vervangen door DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0)


Webrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers.


  • Nut: De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen die content op websites en in webapplicaties optimaal bruikbaar en toegankelijk maken voor gebruikers op uiteenlopende apparaten en besturingssystemen. De Webrichtlijnen zorgen ervoor dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

In oktober 2016 zijn de Webrichtlijnen 2 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst vervangen door 'Digitale Toegankelijkheid'.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: Webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij de bouw of aanschaf van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden. Strikt genomen geldt de verplichting niet voor intranet-websites die alleen binnen een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. worden gebruikt.

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid, DigiD

Gerelateerd

PDF A1, PDF A2, PDF (NEN-ISO), ODF, Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)