Webrichtlijnen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: Webrichtlijnen

ID:

Type: Standaard
Cluster: Contactfunctie
Laag 1: Grondslagenlaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:Webrichtlijnen

Status actualiteit: Uitgefaseerd [1]

Vervangen door DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0)
Webrichtlijnen is een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke browsers., De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen die content op websites en in webapplicaties optimaal bruikbaar en toegankelijk maken voor gebruikers op uiteenlopende apparaten en besturingssystemen. De Webrichtlijnen zorgen ervoor dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.
In oktober 2016 zijn de Webrichtlijnen 2 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst vervangen door 'Digitale Toegankelijkheid'.


  • Nut: De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen die content op websites en in webapplicaties optimaal bruikbaar en toegankelijk maken voor gebruikers op uiteenlopende apparaten en besturingssystemen. De Webrichtlijnen zorgen ervoor dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

In oktober 2016 zijn de Webrichtlijnen 2 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst vervangen door 'Digitale Toegankelijkheid'.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij de bouw of aanschaf van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden. Strikt genomen geldt de verplichting niet voor intranet-websites die alleen binnen een overheidsorganisatie worden gebruikt.

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid, DigiD

Gerelateerd

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0), PDF A1, PDF A2, ODF, PDF (NEN-ISO)

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Archief)