Webrichtlijnen 2

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: Webrichtlijnen 2

ID: Webrichtlijnen

Type: Standaard
Laag 1: Grondslagenlaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:Webrichtlijnen

Status actualiteit: Uitgefaseerd [1]

Vervangen door DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0)
Kern van de Webrichtlijnen is een set van 125 richtlijnen. Deze benoemen de eisen die moeten worden gesteld om een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige website te realiseren. De handleiding geeft aan hoe webbouwers deze eisen concreet kunnen toepassen en hoe opdrachtgevers de eisen kunnen controleren. Verder is er een toets beschikbaar waarmee gedeeltelijk kan worden gecontroleerd in welke mate een webpagina aan de gestelde eisen voldoet. De Webrichtlijnen zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze bouwen voort op de algemeen bekende webstandaarden en op de toegankelijkheidsrichtlijnen van het W3C (World Wide Web Consortium)., De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen die content op websites en in webapplicaties optimaal bruikbaar en toegankelijk maken voor gebruikers op uiteenlopende apparaten en besturingssystemen. De Webrichtlijnen zorgen ervoor dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.
In oktober 2016 zijn de Webrichtlijnen 2 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst vervangen door 'Digitale Toegankelijkheid'.


  • Nut: De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen die content op websites en in webapplicaties optimaal bruikbaar en toegankelijk maken voor gebruikers op uiteenlopende apparaten en besturingssystemen. De Webrichtlijnen zorgen ervoor dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

In oktober 2016 zijn de Webrichtlijnen 2 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst vervangen door 'Digitale Toegankelijkheid'.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij de bouw of aanschaf van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden. Strikt genomen geldt de verplichting niet voor intranet-websites die alleen binnen een overheidsorganisatie worden gebruikt.

Meer informatie

Gerelateerd

WCAG, Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0), PDF A1, PDF A2, ODF, PDF (NEN-ISO)

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Archief)

Na een Openbare Consultatie over de Webrichtlijnen (van 8 augustus t/m 16 september 2016) is deze standaard van de lijst van het Forum Standaardisatie gehaald.

Aanleiding is dat op Europees niveau de nieuwe standaard EN 301 549 verplicht wordt gesteld, uiterlijk medio 2018 moet dit in nationale wetgeving zijn omgezet. De verschillen tussen EN 301 549 en de Webrichtlijnen zijn klein, beide zijn gebaseerd op de standaard WCAG 2.0. Wel heeft de Webrichtlijnen de aanvullende specificatie Principe Universeel. Het advies was in de consultatie om dit principe los te trekken van de Webrichtlijnen en ze als twee aparte standaarden op te nemen.

De Webrichtlijnen zijn vervangen door Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0).