Welke organisaties werken al zaakgericht of aan de invoering ervan?

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.


Oproep voor het aanleveren van voorbeelden van Zaakgericht werken[bewerken]

De NORA Gebruikersraad heeft er voor gekozen om Zaakgericht werken een plek te geven binnen NORA. Aan de uitwerking ervan is begonnen. Tegelijkertijd leven er vragen over de betekenis van Zaakgericht werken als concept voor de gehele overheid en over de mate waarin het al wordt toegepast in de verschillende bestuurslagen en sectoren. Daarom is een inventarisatie gestart om te komen tot een beeld van de mate waarin al zaakgericht wordt gewerkt bij de overheid en ook van waar dat nog niet het geval is maar wel stappen worden gezet voor invoering ervan. Het resulterende beeld zal mede bepalen welke betekenis Zaakgericht werken in NORA gaat krijgen.

Waar mogelijk worden ook praktijkvoorbeelden verzameld en gepubliceerd. Daarbij gaat het zowel om zaakgericht werken binnen een organisatie, wel of niet in combinatie met het ontsluiten van statusinformatie naar burger of bedrijf, als om zaakgericht werken in ketens.

Zie voor de resultaten tot nu toe: Voorbeelden van organisaties die zaakgericht werken.

Wat betreft de doelen van zaakgericht werken is inmiddels duidelijk dat organisaties om verschillende redenen kiezen voor zaakgericht werken. Zo gaat het soms primair niet om het verbeteren van de dienstverlening door het ontsluiten van statusinformatie, maar richt men zich meer (of eerst) op het verbeteren en standaardiseren van de werkprocessen of op het verbeteren van de interne informatievoorziening door te gaan werken met zaakdossiers.


Voor het vastleggen van voorbeelden is hier de laatste versie[1] van een Word-formulier beschikbaar. Het invullen en inleveren ervan draagt bij aan het krijgen van een beeld van waar zaakgericht wordt gewerkt. Daarnaast kan men toestemming geven om het voorbeeld te publiceren op de pagina Voorbeelden van organisaties die zaakgericht werken van noraonline (waarbij na toestemming nog aanvullend wordt afgestemd over de exacte tekst).


Vragen, suggesties en ingevulde formulieren met voorbeelden kunnen naar nora@ictu.nl.  1. reacties leiden soms tot aanpassingen van het formulier.