Wendbaar Wetgeven

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.

NADER IN TE VULLEN!

Wat is Wendbaar Wetgeven?[bewerken]

Wendbaar wetgeven Wendbaar wetgeven is een pleidooi voor een verder verbeterd proces voor het tot stand komen van wet- en regelgeving. Het bevat voorstellen om al vroeg in het wetgevingsproces juristen en ICT met elkaar af te laten stemmen en samen te komen tot beter uitvoerbare wetten. Het huidige proces leidt in de praktijk tot grote (ICT-) uitvoerproblemen, omdat niet goed genoeg over de uitvoering is nagedacht. Wetten worden nog teveel los van de ICT uitvoering geschreven. Wendbaar Wetgeven richt zich met name op het voorkomen van twee problemen: semantische spraakverwarring (teveel begrippen) en onduidelijkheid over normen (waarden) die in een wet genoemd worden.

Lees meer over de bestaande problematiek

Dr. Mariëtte Lokin heeft in haar promotieonderzoek Wendbaar Wetgeven een aantal voorstellen gegeven onder de term LegOps De voorstellen zijn:

  • een meer eenduidig wetgevingsvocabulaire
  • een werkbare wetgevingseditor voor juristen op basis van standaard wetgevings-elementen
  • de eenduidige ontsluiting van juridische bronnen via de methodiek van Linked Data
Lees meer over LegOps en Wendbaar Wetgeven

Waarom is Wendbaar Wetgeven van belang?[bewerken]

Wetgeving die niet uitgevoerd kan worden raakt ons uiteindelijk allemaal: de burger die er geen gebruik van kan maken, de uitvoerder die veel extra geld en moeite kwijt is om het op te lossen en de beleidsverantwoordelijke die de beoogde effecten niet terug ziet. En dat terwijl veel problemen te voorkomen zijn door eerder in gesprek te gaan met uitvoerders en experts.

In feite hebben juristen en ICT-ers bij de overheid een hoop gemeen: ze werken vanuit een intrinsieke motivatie en professionaliteit om de overheid te verbeteren, maar worden vaak niet begrepen door anderen die hun jargon en werkwijze niet kennen. De groepen zijn bovendien wederzijds afhankelijk van elkaar: geen wetsuitvoering meer zonder ICT en geen ICT-oplossing zonder basis in de wetgeving.

Voorstellen en overwegingen om juristen en ICT dichter bij elkaar te brengen


Direct aan de slag

Wat is er vanuit architectuur al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je een vliegende start kunt maken?

MIM
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn dus al diverse overheidsorganisaties die onderdelen van wendbaar wetgeven al goed onder de knie hebben. Je kunt van hun ervaringen leren en direct deelnemen aan de lopende discussies.

deblauwekamer.nu

Belastingdienst heeft voorbeelden van hoe zij de vertaling maken tussen begrippen en uitvoeringsregels in wetten naar de eigen bedrijfsprocessen en systemen. Daarin wordt gezocht naar samenwerking op het gebied van Fact Based Modelling. (FBM). FBM is flexibeler en beter bruikbaar om de ruimte te modelleren die juristen nodig hebben om goed de relatie te leggen met de werkelijkheid / toepassing van een wet. Poging om op basis van ervaringen in d uitvoer tot een mogelijke uitvoeringstoets te komen,.

→ Contactpersoon: Diederik Dulfer


Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Nuttige links:

Artikel Mariette Lokin op iBestuur presentatie dossier
Promotie onderzoek Dr. Mariette Lokin
Github DISCIPL en FLINT
SKOS-LEX
Slimmer met Regelgeving LegOps

Voorstel is om zomer 2020 een bijeenkomst te organiseren voor juristen én ICT om kennis te delen en afspraken te maken hoe Wendbaar Wetgeven een stap verder te brengen
Dit onderwerp valt binnen het thema Gegevensmanagement en wordt beheerd door:

Expertgroep Gegevensmanagement

Contactpersoon Gegevensmanagement: Wim Stolk, info@stolkinformatiemanagement.nl Contactpersoon Wendbaar Wetgeven:Emile van der Maas, LinkedIn

Contact.png