Werkgroep AP17/2014-02-11

Uit NORA Online
< Werkgroep AP17
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep AP17 op dinsdag 11 februari 2014, 9.30-12.00, locatie: ICTU, Den Haag, EL1-02/04. .

Aanwezig[bewerken]

 • Marijke Abrahamse (BFS)
 • Ellen Debats (KING)
 • Gerald Groot Roessink (DUO)
 • Paul Janssen (Geonovum)
 • Ruud Kathman (Waarderingskamer)
 • Pim Keizer (JustID)
 • Frank Kooij (BAG)
 • Woei Lan Chong (V&J IND)
 • Elise Lustenhouwer (Kennisnet)
 • Hans Overbeek (KOOP)
 • Elsbeth Pluim (Dataland)
 • Joop Rasser (Stelselcatalogus)
 • Wout van der Reijden (Nationaal Archief)
 • Marianne Siebols (COA)
 • Truke Zegers (COA)
 • Eric Brouwer (NORA Beheer)
 • Elbert Raadsen (ICTU)

Agenda[bewerken]

Agenda NORA AP17: 11 februari 2014

 • Opening, voorstelronde
 • Gedachtenwisseling over de gewenste aard en status van de uitwerking van AP17
 • Bespreking voorstel AP17
Zie het voorstel en het daarvan afgeleide concept-principe AP17
 • Pauze
 • Uitleg over abstractie- en uitwerkingsniveau
 • Vervolgprocedure

Gedachtenwisseling over de gewenste aard en status van de uitwerking van AP17[bewerken]

Vermeden moet worden dat met de handreiking de indruk ontstaat dat we centraal weten wat er in een catalogus moet staan. Er moet ruimte blijven voor eigen inbreng vanuit een specifieke context. Bovendien is dit pas een eerste stap naar een vocabulaire voor de beschrijving van een registratie: een inventarisatie van veel gebruikte metagegevens en standaarden, zonder de pretentie van volledigheid, die niet bindend is. Doel is vergelijkbaarheid van catalogi. Je kunt dit zo niet 'vaststellen' als definitieve richtlijn. Het is meer 'instemmen' met een proces en een beschrijving van de huidige stand van zaken.

Een transparant proces van tot stand komen, toepassen en terugmelden is cruciaal voor de kwaliteit en acceptatie. Het is belangrijk iedereen mee te nemen. Binnen een context wordt duidelijk wat waarde heeft en wat niet. Als niet dwingende handreiking is het prima, maar het moet ook niet te vrijblijvend zijn. Bij afwijken de reden opgeven, opdat anderen weten waar de beperkingen liggen. NORA-online moet ruimte bieden om ervaringen uit te wisselen. Maak de experts eigenaar van de pagina's over de standaarden. Uniforme metagegevens vormen een voorwaarde voor de ontsluiting via de Stelselcatalogus. Beide moeten daarom gelijk op trekken.

Er moet een handleiding komen hoe deze handreiking gebruikt kan worden, voor welke usecases en welke standaarden gevolgd worden, bijvoorbeeld via een beslisboom. Daartoe dienen het toepassingsgebied van de metadata standaarden en de organisaties eerst beschreven te worden. Afgesproken wordt dat de experts binnen twee weken een 1/2 A4 aanleveren over het toepassingsgebied van de Nederlandse richtlijn (als die er is), die invulling geeft aan de standaard(en). Er moet geduid worden wat semantiek is, wat syntax en overige metagegevens. De tabel kan naar de bijlage. Maak een voorbeeld van een invulling.

Bespreking voorstel AP17[bewerken]

voorstel. 'Begrip' is weer een nieuwe term. Houd het consequent op 'Concept' en 'Term'. Wijzig het model niet ter wille van een minimale set. Geef dat bijvoorbeeld aan met vette tekens. Geef duidelijk aan dat hier referentienamen en -definities staan. Vervang 'voorkeursterm' door 'catalogusterm'. De echte termen en definities staan in de te volgen norm. Eerste aanbeveling moet zijn: Kies een norm!

Uitleg en gedachtenwisseling over het abstractie- en uitwerkingsniveau[bewerken]

ADMS onderscheidt 4 nivo's in de beschrijving van bronnen. Elbert is nog in overleg met de opstellers ervan over de precieze duiding van de niveaus: 1. de data zelf 2. de aanduiding van de data met beschrijvende namen 3. de beschrijving van de data met metagegevens (semantiek assets) 4. de beschrijving van de catalogus. Terwille van de begrijpelijkheid voor de doelgroep van AP17 is het beter om de beschrijving van AP17 op niveau 3 te houden. Zuiverder ware het om dat op niveau 4 te doen, maar dan krijg je termen als ' Objecttypetype'.

Vervolgprocedure[bewerken]

Op 12 februari wordt het voorstel besproken in de NORA gebruikersraad ter vrijgave voor openbare review. Eerst moeten echter de nu afgesproken wijzigingen worden doorgevoerd. Daarvoor is twee weken tijd. De nieuwe tekst wordt op NORA-online gepubliceerd. Er is dan twee weken tijd voor goedkeuring door de leden van de werkgroep AP17 en de gebruikersraad. De openbare review start dan op 15 maart en duurt 4 weken. De handreiking wordt op basis daarvan aangepast en besproken in de gebruikersraad van 14 mei, ter plaatsing op NORA-online voor toepassing en feedback daarover.

Documenten[bewerken]

Voorstel metagegevens AP17, versie 0.5 (pdf, 282 kB)