Werkgroep Gegevenswoordenboeken startsessie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep Gegevenswoordenboeken op maandag 24 september 2018, 10.00-12.00 uur, locatie: BIJ12, Leidsedreef 2 Utrecht.
Doel: Kennismaken, gezamenlijke doelstelling zoeken en vervolgafspraken maken om meer en betere kennis over gegevenswoordenboeken te delen via noraonline
Doelgroep: Beheerders en gebruikers van gegevenswoordenboeken
Contactpersoon: Henk Nijstad .Startbijeenkomst.
Gegevenswoordenboeken en de NORA - notulen.

Aanwezige organisaties:

 • ICTU
 • DUO
 • IND/BV/IVO/O&C
 • VNG
 • Kadaster
 • Kennisnet

Afwezig met kennisgeving: IHW

Agenda[bewerken]

 1. Welkom bij ‘de Provincies’ + voorstellen; toelichting op ‘Gegevensmanagement en de NORA
 2. Doelstellingen m.b.t. Gegevenswoordenboeken en de NORA
  1. Korte en langere termijn (15 min)
 3. Bespreking resultaten enquête
  1. Bijlage: samenvatting enquêteresultaten (15 min)
 4. Plan van aanpak & vervolg
  1. Keuze te behandelen onderwerpen (30 min) Voorstel onderwerpen gegevenswoordenboeken (PDF, 115 kB)
  2. Wie doet wat; afspraken over het format; vervolgafspraken (30 min)
  3. Start in groepjes (als er nog tijd is; 30 min)

Doelstellingen m.b.t. Gegevenswoordenboeken en NORA[bewerken]

Een aantal van de aanwezige organisaties streeft een gelaagdheid in de gegevenswoordenboeken (vanaf nu:GWB) na: een semantisch model, een operationeel model en een technisch model. Kadaster heeft hier ervaring mee, VNG Realisatie ook deels, en IND is op weg hiernaar toe. In praktijk is het wel lastig, vanwege een verschil in belangen tussen de partijen op de verschillende niveaus. Een ontwerper kent de finesses van de definities niet, en beleidsmaker kent de technische implicaties niet. Ook zou een betere zoekfunctie misschien kunnen helpen, zodat gebruikers gemakkelijker bestaande definities kunnen vinden ipv zelf een nieuwe te verzinnen of simpelweg de eerste hit te gebruiken.

Henk beschrijft 4 doelstellingen , iedereen kan zich wel vinden in de gestelde ambitie. We beginnen met de eerste stappen.

Bespreking resultaten enquête[bewerken]

Geen aanvullingen op de enquêteresultaten of analyse, we gebruiken deze als input bij het schrijven van teksten.

Plan van aanpak & vervolg[bewerken]

Ter aanvulling op de voorgestelde onderwerpen: voorstel om ook de ‘etalage’ van GWB op NORA aan te passen, bv met wat zou je precies willen weten van een specifiek GWB (bijv.: welk niveau, welke laag). We maken een nieuw stramien (metamodel) en die kunnen we dan vervolgens allen verder aanvullen. Hierbij is het ook handig om je eigen GWB te relateren aan de definitie die we gaan opstellen.

Het 5-lagenmodel in het NSV (Nationaal Semantisch vlak) schetst een vergezicht, een toekomstbeeld, mede geënt op de Europese EIRA. Dit kan als basis dienen, maar is nog relatief complex om te begrijpen (vereist meer toelichting) en wellicht aanpassingen. We komen overeen dat niet elk GWB niet precies moet voldoen aan het 5-lagenmodel, maar het moet er wel aan te relateren zijn. Het model is dus descriptief, niet normatief. Over het kennisniveau van de doelgroep van deze materie wordt besproken: we richten ons op deskundigen in het domein, echter men weet wellicht van dit specifieke onderwerp iets minder af – daar moet de informatievoorziening op afgestemd zijn. Jip&Janneke-voor-slimme-domeinbetrokkenen ;/)

Keuze te behandelen onderwerpen[bewerken]

Er wordt voorgesteld om ‘eens in elkaars keuken te kijken’, om van elkaar te leren hoe we het maken, beheer en publicatie van een GWB aanpakken. Hier is animo voor, wellicht in de toekomst eens een aparte sessie. Het voorstel is om rechtstreeks in de wiki te schrijven. Als je dat erg lastig vindt, is Marieke eventueel wel de opmaak doen. Alternatief is om te starten in bijv. Google Docs en later over te stappen naar de wiki. Marieke biedt aan om desgewenst een interview te organiseren als je zelf niet zo’n schrijver bent. Er kan ook een externe redacteur worden betrokken om de stijl etc te uniformeren. Er wordt geen beperking op het aantal woorden / pagina’s afgesproken, bij de eindredactie wordt bekeken of er kan worden ingekort etc etc. De wiki biedt ook de mogelijkheid voor discussie, maar dan is het ook gelijk extern. Voor interne discussies onderzoekt Ellen Debats of een Slack kan worden aangemaakt; alternatief is dat Marieke een Yammer-groep aanmaakt.

Wie doet wat?[bewerken]

Taakverdeling (cursief is de trekker):

 1. Doel GWB: Henk, Ellen R, Robert (Marcia)
 2. Definitie en lagen GWB: Jacob, Martijn, Marcia, Ellen D
 3. Ontwerp-handreikingen GWB (of andere titel): Ellen D, Ellen R
 4. Governance en beheer GWB: Henk (G), Thies (B)
 5. Publicatie GWB (oa. API, viewers, etc etc) Thies, Marcia

Er wordt veel overlap vermoed vanuit thema 2 naar andere thema’s – daar proberen we alert op te zijn. Tevens lijkt het erg waardevol te inventariseren wat er allemaal al is, echter er wordt besloten dat te doen vanuit de 5 thema’s.

Planning[bewerken]

Streven is:

 • Over 4 weken is er een eerste opzet waarbij de teksten al een flink stuk zijn ingevuld

Henk peilt via mail /online hoever elk groepje is gekomen

 • Over 6 weken wordt alvast een vervolgafspraak ingepland, vlak van te voren wordt bepaald of de groep daadwerkelijk bijeen wil komen
 • Nog dit jaar (31-12) de NORA gevuld te hebben met een eerste versie

Actiepunten[bewerken]

Datum Verantwoordelijke Actie planning Status / opmerkingen
24-sep Trekkers + allen Per thema uitwerken en content realiseren 4 wk eerste concept, streven om eind dec 2018 de content in de NORA te hebben
24-sep Henk Peilen rond 24/10 status werkgroepjes 24-okt
24-sep Ellen D Aanmaken Slack 1-okt
24-sep Marieke Aanmaken Yammer (als Slack niet lukt) 1-okt
25-sep diverse Diverse leveringen van data:
 • Ties (Kadaster docs mbt. beheer etc)
 • Martijn levert PSA’s van IND mbt. verschillende lagen
1-okt
26-sep ? Waar is het stappenplan ‘how-to’ gebleven?

Link Gegevenswoordenboeken[bewerken]

De pagina’s in de NORA die er nu al zijn rond gegevenswoordenboeken: