Werkgroep NORA AP april 2021

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep NORA Architectuur Principes op maandag 19 april 2021.
Doel: Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes
Doelgroep: leden Werkgroep .Verslag. Stukken voor deze vergadering waren werkversies, die indien gewenst opvraagbaar zijn bij NORA Beheer.

Aanwezigen

Laurens Groenewegen, Marco Deterink, Steven Ham, Peter Visser, Ralph Barten, Robert van Wessel, Athena Wijsman.

Actiepunten

 • Werken tot een ‘definitieve’ AP lijst inclusief implicaties voor overleg 5

Bespreking nieuwe versie van de AP’s

AP05 Nauwkeurige dienstbeschrijving

 • ‘Het documenteren van de dienst’ stoppen in AP05
 • AP05 kan vervallen OF Andere AP’s onder AP05 brengen als implicaties: AP27, AP28, AP04 OF Via de implicaties op de 5 lagen nader specificeren (documenteren /beschrijven van de dienst in alle lagen); AP28 relatie tot levering van de dienst.

AP10 Aanvullend kanaal

Iedereen mee eens: onderdeel laten worden van AP09

AP18 Ruimtelijke informatie via locatie

Iedereen mee eens: laten vervallen en opnemen als implicatie binnen AP21

AP23 Automatische Dienstverlening

Iedereen mee eens: laten vervallen en implicatie maken van AP24

AP24 Proactief aanbieden

Iedereen mee eens: verwoorden in de menselijke maat. Menselijkheid meenemen: is er ruimte voor het expliciet maken van menselijke waarden als voor respect/sociale samenhang / gezondheid? Met andere woorden hoe voorkom je dat je als mensen een middel van het systeem wordt?

Security gerelateerde AP’s van de SVB

Stel de vraag: helpen deze principes een architect een keuze/afweging te maken?

AP51 Security by design

 • AP41, AP42, AP43 en risicomanagement opnemen bij nieuwe AP51 Security by design opnemen als implicatie?
 • Security losmaken van privacy. Privacy heeft namelijk extra aspecten.

AP52 Defense in depth

Kan als implicatie bij AP51 Security by design

AP53 Gebruiksvriendelijkheid en beheersbaarheid (Usability en manageability)

Kan als implicatie bij AP19 Perspectief gebruiker

AP54 Simplicity

Kan motivatie zijn voor AP45 Houd het simpel

AP55 Enforced policy

Hoort wellicht bij AP51 Security by design

AP56 Design for malice

Kan wellicht vallen onder AP51 Security by design

Typen principes

 • Vraagstuk: onderscheid maken tussen constructie principes en normatieve (richtinggevende) uitspraken/principes?
  • ‘by design’ principes horen wellicht meer bij constructie
 • Vraagstuk: Link leggen tussen implicaties van principes en standaarden maken op NORA?
 • Aandachtspunt: Wat zijn kwaliteitscriteria van goede Architectuur Principes?
  • Optiek requirements vs principes

Nieuwe AP Template

Rationale niet in gebiedende wijs.