Werkgroep NORA AP maart 2021

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van Werkgroep NORA Architectuur Principes op maandag 29 maart 2021.
Doel: Uitwerken van Kernwaarden van Dienstverlening naar Doelen en NORA Architectuurprincipes
Doelgroep: leden Werkgroep .Verslag. Stukken voor deze vergadering waren werkversies, die indien gewenst opvraagbaar zijn bij NORA Beheer.

Aanwezigen

Laurens Groenewegen, Steven Ham, Marco Deterink, Robert van Wessel, Athena Wijsman.

Actiepunten

 • Informele “koffiemomenten” inplannen (geen aanwezigheidsplicht)
 • Robert stelt Word template beschikbaar voor nieuwe AP’s
 • Excel masterfile (uitgaande vanuit de eerder bewerkte Excel documenten)
 • Laurens Groenewegen kijkt naar de oude en nieuwe Excelsheets en schakelt met Robert hierover. Versie wordt op sharepint gezet (communicatie volgt)
 • Marco beheert (voor nu) de structuur en titels in Archi/BiZZdesign. Later de teksten etc.
 • Nadenken over een consistente onderbouwing voor de totstandkoming Kernwaarden + naamgeving (wordt geplaatst op NORA)
 • NORA Kernwaarden en NORA Doelen normaals langsgaan (beschrijvingen)

NORA AP 4x “Duurzame Toegankelijkheid” concept

 • AP Overheidsinformatie is duurzaam toegankelijk wordt nog inhoudelijk besproken
 • Stel bij nieuwe AP’s in het algemeen (ook Duurzame Toegankelijkheid) de vragen:
 • Is dit al een keer binnen de NORA beschreven?
 • Is dit binnen een thema beschreven?
 • Botst dit met iets binnen de NORA?

Overige additionele AP’s

 • Opletten herleidbaarheid van oude AP’s in nieuwe
 • Voorstel: Overgangsmodel presenteren van nieuwe AP’s uit oude AP’s voor de herleidbaarheid.
 • Additionele AP’s unieke nummers onderling gebruiken in excel
 • Vanaf 45 de nieuwe AP’s
 • Na “AP-opruiming” juiste nummering toepassen

NORA Kernwaarden

 • Voor consistentie met NORA Doelen noemen we de Kernwaarden van Dienstverlening de NORA Kernwaarden van Dienstverlening?
 • NORA Doelen uiteindelijk een aparte pagina op de NORA Wiki
 • NORA Kernwaarden en NORA Doelen normaals langsgaan (beschrijvingen)
 • Doelen losse vakjes maken binnen Kernwaarden omschrijving

Nieuwe AP Template

Invoervelden / eigenschappen: