Werkruimte:Kennismodel NORA/Wijzigingen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Dit is een werkversie, Schakel naar Kennismodel NORA/Wijzigingen (live versie) of vergelijk beide.
Deze pagina is een concept. Reacties via nora@ictu.nl of tekstvoorstellen in de wiki zijn welkom.


Voorstellen[bewerken]

Deze wijzigingen worden overwogen.

Groepering (mei 2022)[bewerken]

Op verschillende plekken in architectuur wordt een bundeling gemaakt van architectuur-elementen om iets thematisch uit te leggen. Dat kan bij voorbeeld een cluster of domein heten, of een deel-onderwerp. In al deze gevallen is dit in abstractie te modelleren als een groepering. In ArchiMate heet dit een grouping.

Onderliggende elementen kan je groeperen via de relatie 'eigenschap:is onderdeel van'. Andersom, als je vanuit een groepering de relatie wil vastleggen, kan dat via 'eigenschap:groepeert'. In beiden gevallen vertalen we dit als een agreggatie-relatie. De 'compositie'-relatie gebruiken we niet: in de praktijk zien we geen meerwaarde in het expliciet maken of het geheel kan bestaan als éen onderliggend element ontbreekt.

De relaties 'Omvat' en 'onderdeel van' verdwijnen.


GDI-Architectuur (GA) (oorspronkelijk 'Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur')(december 2020 e.v.)[bewerken]

Volledige uitleg: Kennismodel NORA/GDI-Architectuur (GA)
 • Uitgangspunt:
  • We maken NORA zo generiek mogelijk, met zo min mogelijk nieuwe elementen.
  • De grens tussen ‘GA’ en ‘NORA’ in het kennismodel is nu nagenoeg weg. We gebruiken geen aparte elementtypen voor GA, maar passen NORA zo aan dat het ruimte biedt aan GA.
  • Middels de relatie ‘vastgesteld in’ (en ‘heeft bron’) onderscheiden we GA-architectuur van elementen die in NORA Gebruikersraad zijn vastgesteld. Zo kunnen dezelfde elementtypen voor beide worden gebruikt.
 • We voegen ‘Generieke Functie’ en ‘Afspraak’ toe als nieuwe elementtypen.
  • Met ‘Afspraak’ kunnen we in NORA ook verduidelijking gaan geven aan afspraken buiten GA; zoals de voormalige iNUP, en de afspraken van het Forum Standaardisatie.
 • Onder ‘Bouwsteen’ voegen we nu alles samen wat ‘Voorziening’, ‘Bouwsteen’, ‘Bouwsteen internationaal’ was en maken het onderscheid op een andere manier. We verruimen het begrip zodat het duidelijk toepasbaar wordt, ook voor het realiseren van Generieke Functies
 • Modellering van de beschrijving van Bouwstenen schrijven we nadrukkelijk niet volledig voor. Een Bouwsteen kan bestaande NORA-elementen omvatten (standaarden, leveringsvormen en andere bouwstenen). Verdere beschrijving/modellering laten we vrij aan de redacteuren. Indien gewenst kan een ArchiMate-model hier gebruikt worden.
 • De relatie tussen Generieke Functie en daar toepasselijke bouwstenen & standaarden, leggen we bij voorkeur via Afspraken. Directe relaties zijn echter ook toegestaan.

Regelbeheer (2020-04)[bewerken]

Dit gedeelte is nog los van de rest van NORA. de Principes van Regelbeheer zijn themaprincipes. Zie: Categorie:Elementen_van_regelbeheer

Elementtype StandaardGebruik in lijn brengen met andere relaties[bewerken]

Er zijn nu twee elementtypen voor relaties: StandaardGebruik en Relatiebeschrijving. Bij Relatiebeschrijving is de meest algemene vorm ‘Beginpunt’ en ‘Eindpunt’ voor de uiteinden van de relatie genomen. Deze vorm moet ook bij StandaardGebruik worden toegepast.

StandaardGebruik opheffen en alleen het element Relatiebeschrijving gebruiken is niet handig, omdat StandaardGebruik enkele specifieke attributen heeft.

Element ‘Issue’ verwijderen[bewerken]

Rationale: Issuemanagement doen we niet meer in de wiki. De sjabloon en het elementtype lijken daarnaast niet te werken.

 • Verwijderen elementtype Issue (en achterliggende categorie Issues)
 • Verwijderen eigenschappen: Indiener, Probleemeigenaar, Classificatie, Issuetype, Status, Opvolgdatum
 • Pagina Issuemanagement aanpassen zodat deze een statisch overzicht geeft van de oude issues, ter archief
 • De aparte issuepagina’s verwijderen:
  • Begrip 'Informatiecatalogus' is onvoldoende duidelijk
  • Begrippenkader katern is onvoldoende uitgewerkt
  • Definitie Informatiecatalogus
  • Katern Verbinden stapt af van de centraalstelling van Diensten.
  • Katern bevat onjuistheden, ongelukkige uitspraken en consequent bronvermelding mist
  • Katern is niet de juiste plaats om aanpassingen in beleids- of wetgeving te suggereren
  • Katern onvoldoende normatief en verdiepend
  • Katern oogt onaf en vergt extra eindredactie


Definitie ‘Werkingsgebied’ 2017-02[bewerken]

Rationale: Aanpassing van beschrijving van dit begrip om te verduidelijken. Op verzoek van ROSA.* Bron: leeg maken (de huidige bron is een document waar de term wordt geïntroduceerd maar zonder definitie)

 • Definitie: aanpassen naar: Het begrip "Organisatorisch werkingsgebied" stamt van de lijst standaarden van het Forum Standaardisatie, maar is ook bij andere uitspraken relevant zoals Voorzieningen en Eisen. Het geeft antwoord op de vraag: "Welke soorten (publieke) organisaties zouden dit object ter harte moeten nemen om samenwerking en dienstverlening te verbeteren?".

Wijzigingenlog[bewerken]

RFC 2022 (2023-01)[bewerken]

Totale set van wijzigingen per 1-1-2023

 1. Alle Basisprincipes komen te vervallen;
 2. Alle Afgeleide principes komen te vervallen;
 3. De al eerder vastgestelde Kernwaarden van Dienstverlening vormen hierdoor het hoogste abstractieniveau van de architectuurafspraken;
 4. De 20 Kwaliteitsdoelen worden toegevoegd aan de bindende architectuurafspraken;
 5. De 17 nieuwe Architectuurprincipes vullen de Kwaliteitsdoelen in;
 6. De 89 nieuwe Implicaties van Architectuurprincipes concretiseren de principes.

Vernieuwing NORA-uitspraken 2020 (Kernwaarden)[bewerken]

Volledige uitleg: Vernieuwing NORA-uitspraken 2020

Het plan is om het kennismodel voor normatieve uitspraken te versimpelen:

 • Kernwaarden zijn nieuw in NORA
 • Doelen zijn grotendeels gebaseerd op de huidige Basisprincipes, met enkele toevoegingen
 • Architectuurprincipes zijn de huidige Afgeleide principes
 • Maatregelen zijn een 'verzelfstandiging' van wat nu beschreven is bij de Afgeleide principes als implicaties.

Dit na de NORA Gebruikersraad/2019-11-14 en voortvloeiende Notitie Pilot Beleidskaders (PDF, 398 kB).

Bouwstenen voor Stelsel van Basisregistraties (2021-07)[bewerken]

het elementtype Bouwsteen heeft extra eigenschappen gekregen om meer te beschrijven over de betrokken partijen, zoals gewenst in de architectuur van het Stelsel van Basisregistraties.

Reeds bestaande toegestane eigenschappen:

Nieuwe toegestane eigenschappen overgenomen van Sectorregistratie:

Nieuwe toegestane eigenschappen:


Thema's en onderwerpen (2021-03)[bewerken]

We brengen duidelijker verband aan tussen onderwerpen. Thema's zijn onderwerpen in NORA waar een expertgroep aan gekoppeld is. De verbinding tussen onderwerpen tonen we via Generieke functies.

Elementtype Kennisgroep (2019-06)[bewerken]

Om in kaart te brengen welke groepen, ‘netwerken’, ‘communities’ met informatie-vraagstukken bezig zijn in de publieke sector.

Bevat de nieuwe relatie: “Heeft kennis over”, verwijzend naar een thema.

Beveiliging 2017-08[bewerken]

Nieuwe elementen:

 • ISOR-object (in concept)
 • Norm (in concept)
 • ISOR onderwerp (in concept)

Beveiliging (2017-11)[bewerken]

 • Thema-principe (in concept). Vervang ISOR-object en mogelijk Implementatierichltijn.

Privacy (2017-08)[bewerken]

Nieuwe elementen en eigenschappen aangemaakt voor dit nieuwe onderwerp* Nieuw element: Privacy baseline principe

  • Nieuwe attributen: Criterium, Doelstelling, Risico
 • Nieuw element: Relatiebeschrijving
  • Nieuwe attributen: Relatietype
  • Nieuwe relaties: Beginpunt, Eindpunt


Afgeleid principe (2017-03)[bewerken]

Aan elementtype Afgeleid principe is de eigenschap 'Plaatje' toegevoegd.