Wet Digitale Overheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.

Eigenschappen

BeschrijvingAlgemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)
ToelichtingDe Wdo is een zogeheten kaderwet; de wet regelt algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures, maar geen gedetailleerde regels. De wet zorgt zo voor flexibiliteit bij nieuwe ontwikkelingen. Maar ook dat belangrijke waarden en zekerheden voor burgers, zoals gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid, privacy en digitale inclusie altijd geborgd zijn.

De Wdo legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid.

Het huidige wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere digitalisering van de overheid op de verschillende niveaus. Het wetsvoorstel bevat de meest urgente onderwerpen van regelgeving, te weten: - de bevoegdheid om bepaalde standaarden te verplichten in het elektronisch verkeer van de overheid; - het stellen van regels over informatieveiligheid; - de verantwoordelijkheid voor het beheer van de voorzieningen en diensten binnen de generieke digitale overheidsinfrastructuur (GDI);

- de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers (natuurlijke personen) en bedrijven (rechtspersonen en ondernemingen).
Externe verwijzinghttps://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/wetgeving/wet-digitale-overheid/
OrganisatieTweede Kamer
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Status toelichtingVastgesteld door de Tweede Kamer
Publicatiedatum2020/02/18

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wet Digitale OverheidIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt