Wet open overheid (Woo)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

Publicatiedatum2022/05/01
OrganisatieOverheid
Externe verwijzinghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-499.pdf
BeschrijvingWet om overheidsinformatie transparant, vindbaar, uitwisselbaar, ontsluitbaar en archiveerbaar te maken.
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingDe Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Woo maakt toegang tot publieke informatie expliciet tot een recht van burgers. De Woo voorziet in een opener overheid dan de Wob, bijvoorbeeld door actieve openbaarmaking van verschillende informatiecategorieën verplicht te stellen. De Woo is een initiatiefwet, die op 21 januari 2021 is aangenomen door de Tweede Kamer en op 5 oktober 2021 door de Eerste Kamer.
Laag binnen vijflaagsmodel1
ContactpersoonTom Peelen
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wet open overheid (Woo)Is gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt