Wetgeving in Verbinding

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Wetgeving in Verbinding)
Ga naar: navigatie, zoeken

Het maken van beleid is een complex proces. Bij dit proces zijn veel partijen betrokken en worden veel belangen afgewogen om tot een uitvoerbare vertaling van wet- en regelgeving te komen. Transparantie lijkt soms op gespannen voet staan met het proces om te komen tot de beste afweging van belangen. Transparantie in de vorm van inzicht in samenhang en complexiteit kan een beleidsmaker aan de andere kant helpen om de passende afwegingen te maken met het oog op de belangen van de betrokken partijen.

De congressen “wetgeving in verbinding” laten zien welke hulpmiddelen en bouwstenen er zijn om wetgeving, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden en hoe deze kunnen worden gebruikt. Vanuit verschillende plekken in de overheid wordt gewerkt aan deze hulpmiddelen en bouwstenen.

  • Vanuit KOOP wordt gewerkt aan het via het web publiceren van overheidsinformatie, met als meest zichtbare onderdeel wetten.nl. Dit gebeurt zodanig dat vanuit andere omgevingen direct naar elementen van deze publicaties kan worden verwezen.
  • Logius exploiteert een aantal stelselvoorzieningen voor de basisregistraties, waaronder de stelselcatalogus. Alle begrippen in de stelselcatalogus linken naar de overeenkomstige wetsartikelen. Aan de andere kant verbindt de stelselcatalogus deze begrippen met begripsvoorkomens in de basisregistraties.
  • Het Kadaster beheert een groot aantal basisregistraties en publiceert begrippen en gegevenselementen volgens dezelfde structuur als de stelselcatalogus. Begrippen en gegevenselementen in de Kadaster catalogus zijn 1 op 1 gelinkt aan begrippen en gegevenselementen in de stelselcatalogus. Daarnaast worden in de catalogi van het Kadaster ook gebeurtenissen, waardelijsten en producten en diensten gelinkt aan gegevenselementen (en daarmee dus ook aan begrippen en wetgeving).
  • Door verbinding te zoeken op het niveau van begrippen wordt invulling gegeven aan het Nationaal Semantisch Vlak en aan een belangrijk deel van de 5-lagenstructuur zoals voorgestaan door de NORA.

In de "wetgeving in verbinding" congressen worden de ontwikkelingen op dit gebied gedeeld en worden beleidsmakers uitgenodigd om met elkaar in gesprek te treden over deze mogelijkheden.

Bijeenkomsten en verslagen[bewerken]