Wetgeving in verbinding/2013-11-22

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van Wetgeving in Verbinding op vrijdag 22 november 2013, locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. .Het congres op vrijdag 22 november 2013 was bood in de ochtend een inspirerend interview met Mariette Lokin. In dit interview werden de doelstellingen voor wetgeving in verbinding geschetst, namelijk wetgevers, beleidsmakers en uitvoerders ondersteunen in hun samenwerking. Vervolgens werd in eenkele korte presentaties inzicht gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat in lopende innovaties die beschikbaar waren om beleidsmakers te ondersteunen. De middag bestonduit workshops rondom de volgende thema’s:

  1. Parlementaire geschiedenis. De totstandkoming van wet en regelgeving: hoe maken we de memorie van toelichting bruikbaar voor beleidsmakers? Workshop door het project Linked Data Overheid.
  2. Begrippen. Begripsvorming vanuit wet- en regelgeving: hoe kan de verbinding met wet- en regelgeving een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en de dienstverlening aan de burger? Workshop met o.a. voorbeelden van het Kadaster en de Stelselcatalogus
  3. Van wetgeving naar besluit. Hoe zorg je voor een betrouwbare en effectieve uitvoering van wet- en regelgeving?
  4. Tools en ondersteuning. Welk inzicht in beleidsterreinen kunnen we nu al bieden, en wat kunnen we nog meer doen? Workshop met demonstraties van o.a. Kenniskluis, NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gegevenswoordenboeken, Stelselcatalogus en Linked Data Overheid.


Programma 22 november 2013 (BZK jubitoren)

tijdstip Onderwerp
09.15 Registratie en zaal open
09.45 Wetgeving in verbinding deel 1
Opening: Plenaire start van deze dag, de dagtrekkers en organisatoren stellen zich voor en de toon wordt gezet door een interview met Mariette Lokin als 'bijzondere gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem'
Presentatie: Basisregistraties in verbinding. Stelselcatalogus, CDR12- begrippen. Joop Rasser, projectleider Stelselcatalogus, ICTU
Presentatie: de Blauwe Kamer, van wetgeving naar dienstverlening, vertrekpunten & ervaringen uit cocreatie. Harrie van Houtum.
Workshop pitch: van wetgeving naar besluit. Sandra van Limbeek, Maarten Appunn, IND
11.00 PAUZE
11-11.20 Wetgeving in verbinding – start deel 2
Presentatie: Wetgeving in verbinding: Linked Data, wettenpocket, parlementaire geschiedenis. Hayo Schreijer, projectleider Linked Data, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Presentatie: de Kenniskluis, een betekenisvolle verbinding in begrippen. Arjen Santema, Kadaster en Marco Brattinga, Ordina
Workshop pitch: Begrippen en gegevenswoordenboeken, Joris Dirks, project NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, ICTU
Afsluiting plenaire deel – overzicht en instructie workshops
12.20–13.00 LUNCH. Locatie: 1e verdieping ZUIDTOREN
13.00 MIDDAG PROGRAMMA – eerste ronde parellelsessies LOCATIE: ruimtes op 22e en 36e verdieping ZUIDTOREN
Praktische tools van beleidsmakers en wetsjuristen. Welk inzicht in samenhang van wetgeving en beleidsterreinen kunnen we nu al bieden, en wat komt eraan? Workshop met demonstraties van o.a. Dashboards Stelselcatalogus, wettenpocket, SBU, Linked Data. Door Erwin Rossen en Hayo Schreijer
Samenwerken met begrippen. Gedeelde begrippen: hoe kan de verbinding met wet- en regelgeving een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en de dienstverlening aan de burger? Workshop met o.a. voorbeelden van het Kadaster, NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de Stelselcatalogus.Door Joop Rasser, Joris Dirks en Arjen Santema
Linken naar parlementaire geschiedenis. De totstandkoming van wet en regelgeving: Hoe maken we de memorie van toelichting bruikbaar voor beleidsmakers? Workshop door het project Linked Data Overheid.Door Dick van de Berg, KOOP
Van wetgeving naar besluit. Hoe zorg je voor een betrouwbare en effectieve uitvoering van wet- en regelgeving? Workshop met voorbeelden uit praktijk van een uitvoeringsorganisatie.Door Sandra van Limbeek en Maarten Appunn, IND
14.15 PAUZE en naar de volgende tracks
14.30 TRACKS – tweede ronde- ruimtes op 22e en 36e verdieping
workshops tweede ronde (zie eerste ronde)
15.45 Afsluiting oluiting door dagvoorzitters en terugkoppeling uit workshops. Borrel in de SkyLobby
16.30 EINDE PROGRAMMA