Workshop Standaarden in kennismodel Forum Standaardisatie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst op donderdag 6 april 2023, 14.30 – 16.00 u., locatie: ICTU, Den Haag en Microsoft Teams.
Doel: Kennismodel van Forum Standaardisatie uitbreiden
Doelgroep: partijen die informatie van Forum Standaardisatie over standaarden overnemen of willen overnemen, en kennis hebben van informatiemodellering
Contactpersoon: Joris Dirks
Aanmelden: nora@ictu.nl. 

Wat gaan we doen?

Doel van de workshop is reacties te ontvangen op de (her)bruikbaarheid van het Forum Standaardisatie Kennismodel (FSKM) voor hergebruik van de registraties in eigen platformen. Uitkomsten van de workshop gebruiken we om FSKM verder te verbeteren en beter te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

Hergebruik van registraties open standaarden

Forum Standaardisatie vindt het belangrijk de registraties van de standaarden van de Lijst Open Standaarden te brengen naar de platformen waar gebruikers zitten. Het Forum Standaardisatie (FS) wil en kan er niet zomaar vanuit gaan dat gebruikers de website van het Forum Standaardisatie weten te vinden. Daarom biedt het FS de registraties open standaarden aan als open data voor hergebruik via NORA platform. Dit maakt het mogelijk registraties te hergebruiken op andere platformen volgens linked data principes en -standaarden. Denk aan platformen als Wikidata, GEMMA Softwarecatalogus, SURF Standaarden, data.overheid.nl, etc. Uiteindelijk bevordert hergebruik de zichtbaarheid van de standaarden en draagt dit bij aan stimuleren van de adoptie.

Het Forum Standaardisatie Kennismodel (FSKM)

Hiervoor heeft het Forum Standaardisatie in samenwerking met NORA Beheerteam een kennismodel opgezet, namelijk Forum Standaardisatie Kennismodel (FSKM). Dit model zal volgens linked data-principes worden uitgedrukt. Het FSKM is het hart van het registreren van de standaarden van Forum Standaardisatie. FSKM beschrijft de eigenschappen van de registraties open standaarden. Denk aan eigenschappen als status van de standaard, functioneel toepassingsgebied, nut, werking, of datum van aanmelden. Het FSKM bepaalt ook de transformatie van registraties naar linked data.

Informatie over het FSKM en standaarden in NORA in brede zin is te vinden op de pagina: Kennismodel Standaarden

Uitbreidingen

Dat de registraties open standaarden beschikbaar zijn via een kennismodel (FSKM) zet de deur open voor uitbreidingen:

  • levensloop van een standaard modelleren:
    per standaard de veranderende status inzichtelijk maken. Dit noemen we de ‘levensloop’ van een standaard op de Lijst Open Standaarden. Bv. van aanmelding voor status 'pas toe of leg uit’-verplichting, via versiewijziging, naar status 'aanbevolen'.
  • sub-standaarden in geclusterde registratie modelleren:
    standaarden te koppelen op een hoger detailniveau. FS ziet een ontwikkeling van geclusterde registraties van standaarden (bv. Geostandaarden). Volgende stap is om de ‘substandaarden’ binnen een cluster op een hoger detailniveau te registreren en te documenteren.
  • koppeling tussen FSKM-eigenschappen en eigenschappen uit bestaande vocabulaires
    Registraties van standaarden zijn beschikbaar als linked data. Om linked data makkelijk herbruikbaar te maken, is het waardevol om aan te sluiten bij relevante ontologieën die reeds elders worden gebruikt. ArchiXL heeft een verkenning gedaan van relevante ontologieën. In samenspraak met gebruikers kunnen deze toegepast worden in het uitdrukken van de linked data.

Achtergrondinformatie

Bureau Forum Standaardisatie professionaliseert de eigen informatiehuishouding van de registraties van standaarden (Lijst Open Standaarden). Bureau Forum Standaardisatie en NORA trekken in dit traject samen op. Op de NORA Gebruikersraad van 7 februari heeft het Bureau Forum Standaardisatie een presentatie gegeven van de eerste oplevering.