XBRL en Dimensions

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: XBRL en Dimensions
ID: XBRL en Dimensions
Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl


Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: XBRL: Elektronisch verkeer dat te kenmerken is als verantwoordingsverkeer waarin financiële informatie de kern vormt.Dimensions: Bij gebruikmaking van "contextuele informatie" binnen het voornoemde toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening voor XBRL.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector

Meer informatie

Wordt gebruikt in

Nederlandse Taxonomie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DigipoortDe standaard wordt ondersteund door Digipoort.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Standard Business Reporting (SBR)SBR maakt gebruik van XBRL.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden