XBRL en Dimensions

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: XBRL en Dimensions

ID: XBRL en Dimensions

Type: Standaard
Laag 1: Grondslagenlaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:XBRL

Status actualiteit: Actueel [1]

Bedrijfsrapportages met een financiële component
Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken., XBRL is standaard om (financiële)rapportage gegevens uit te wisselen via het internet. Doordat XBRL-bestanden direct leesbaar zijn voor softwareapplicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Door deze wijze van aanlevering van financiële informatie is het mogelijk om in een boekhoudpakket één rapportage aan te maken en te versturen naar zowel bank als overheid.


  • Nut: XBRL is standaard om (financiële)rapportage gegevens uit te wisselen via het internet. Doordat XBRL-bestanden direct leesbaar zijn voor softwareapplicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Door deze wijze van aanlevering van financiële informatie is het mogelijk om in een boekhoudpakket één rapportage aan te maken en te versturen naar zowel bank als overheid.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: XBRL v2.1 moet worden toegepast bij de digitale uitwisseling van documenten en berichten dat te kenmerken is als verantwoordingsverkeer en waarin financiële informatie een belangrijke component is.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij het investeren in ICT-systemen voor bedrijfsadministratie en boekhouding.

Meer informatie

Wordt gebruikt in

Nederlandse Taxonomie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
DigipoortDe standaard wordt ondersteund door Digipoort.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Standard Business Reporting (SBR)SBR maakt gebruik van XBRL.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))