XBRL en Dimensions

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: XBRL en Dimensions
ID: XBRL en Dimensions
Type: StandaardOrganisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken.


Waar toepasbaar

  • Toepassingsgebied: XBRL: Elektronisch verkeer dat te kenmerken is als verantwoordingsverkeer waarin financiële informatie de kern vormt.Dimensions: Bij gebruikmaking van "contextuele informatie" binnen het voornoemde toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening voor XBRL.
  • Werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector


Meer informatie  • Beheerorganisatie: XBRL International
Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

Voorziening Toelichting Oordeel Relevantie Volgens bron Gepubliceerd op
Digipoort Wordt ondersteund door Digipoort. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Standard Business Reporting (SBR) SBR maakt gebruik van XBRL. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen