ZBO-register

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: ZBO-register
Inhoud: ZBO's
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning organisaties


Domein: Domein Overheid bestuur en koninkrijkOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Bronhouder: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

ZBO's

Beschrijving

Het ZBO-register bevat informatie over alle zelfstandige bestuursorganen in Nederland. Het register geeft een overzicht van de ZBO's en biedt daarnaast informatie over kerngegevens per ZBO.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen