ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


logo ZIRA

Beschrijving

De ZiRA (Ziekenhuis Referentie Architectuur) is een verzameling van modellen voor het inrichten van de organisatie en informatievoorziening van Nederlandse ziekenhuizen. De ZiRA is primair ontwikkeld voor mensen die zich richten op de inrichting van de informatievoorziening in een ziekenhuis, niet alleen enterprise- en informatie-architecten, maar ook informatiemanagers, solution-architecten, functioneel en technisch ontwerpers en functioneel beheerders. De ZiRA kan ook toegepast worden bij organisatievraagstukken, los van informatievoorziening. Dat betekent dat de ZiRA (voor een deel) ook bedoeld is voor beleidsmedewerkers, adviseurs en anderen die zich bezig houden met organisatie- en procesveranderingen.

De scope van de ZiRA is bewust beperkt tot de ziekenhuizen. We realiseren ons dat het ziekenhuis slechts één schakel is in de keten voor de zorg aan de patiënt. Voor verschillende andere schakels is al een referentiearchitectuur, zoals PURA voor de publieke gezondheidszorg en LIDA in de langdurige zorg.

We hopen met de ZiRA bij te dragen aan een samenhangende referentiearchitectuur en een duurzaam informatiestelsel voor de gehele zorg.


Documentatie


Contact

Gerda Meijboom meijboom@nictiz.nl

Afbakening en raakvlakken

Relevant binnen

Domein Gezondheid en zorg,

Gerelateerd aan:

AORTA (Landelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg), PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur), LIDA (Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur)