Elementeigenschap bewerken: Eigenschap:Redactionele wijzigingsdatum

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen toestemming om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Kennismodel*
Het kennismodel waaronder deze elementeigenschap valt.
:
Type eigenschap*
U kunt hier het het type van de elementeigenschap invoeren.
:
Geldige waarden
U kunt hier een lijst invoeren van geldige waarden voor deze elementeigenschap. Gebruik een komma als scheidingsteken.
:
Meerdere waarden toegestaan*
U kunt hier aangeven of de elementeigenschap meerdere waarden tegelijk kan bevatten.
:
Weergave op formulieren*
U kunt hier kiezen op welke wijze de eigenschap op invulformulieren moet worden weergegeven. NB. Gebruik 'Checkbox' alleen voor booleaanse eigenschappen.
:
Initiële waarde
U kunt hier een initiële waarde opgeven, dat wil zeggen de waarde die op formulieren vooringevuld wordt.
:
Verplicht veld*
U kunt hier aangeven of de eigenschap op formulieren verplicht ingevuld moet worden. Maak radiobuttons altijd verplicht
:
Toelichting op formulier
U kunt hier een tekst opgeven die als tooltip getoond zal worden op het invulformulier waar deze eigenschap aan een element toegekend kan worden.
:
Subeigenschap van
U kunt hier invoeren dat deze eigenschap een verbijzondering is van een andere eigenschap.
:
Geïmporteerd uit
U kunt hier een eigenschap uit een externe vocabulaire invoeren waarmee deze eigenschap overeenkomt.
:

Vrije tekst U kunt hier extra informatie toevoegen. Deze zal onderaan de pagina getoond worden, maar is niet opvraagbaar via query's.
:

Meta-informatie

Samenvatting bewerking U kunt hier een samenvatting of reden van de bewerking opgeven.
:
 
 

 
 
      Annuleren