Ketensturing

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Wat is Ketensturing?[bewerken]

We leven in een tijd waarin publieke organisaties steeds meer in ketens en andere verbanden samenwerken. De achterliggende reden daarvoor is simpel, de burger en het bedrijf zien de overheid als één geheel, en verwachten dat overheidsorganisaties gegevens onderling delen en hun uitvoeringsprocessen op elkaar afstemmen. Als bestuurder krijg je als gevolg daarvan in toenemende mate te maken met organisatieoverstijgende samenwerking. De dagelijkse praktijk toont aan dat die samenwerking over organisatiegrenzen heen nog veel taaie problemen kent en de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

De buitenwereld brengt dergelijke problemen al snel in verband met falende ICT, maar dat blijkt in de praktijk geen afdoende verklaring. Ketensamenwerking is namelijk niet zozeer een zaak van techniek (hoewel ICT een belangrijke rol speelt) maar ook en vooral van mensen. In een keten moeten die niet alleen elkaars processen en de onderlinge verwevenheid daartussen begrijpen, maar zij moeten ook met elkaar samenwerken. Ketensamenwerking vergt van bestuurders dan ook dat ze niet alleen de techniek en de inhoud regelen maar ook uitdrukkelijk aandacht besteden aan de culturele en relationele aspecten die bij die samenwerking horen.

Waarom is Ketensturing van belang?[bewerken]

Binnen de NORA is veel ervaring opgebouwd met ketensturing. Een aantal ketens heeft inmiddels het stadium van de kinderziektes achter de rug en zij blijken in de praktijk te werken zoals ze bedoeld waren. In 2018 is het oorspronkelijke dossier 'Ketens de Baas' opnieuw bekeken en uitgebreid met een hoofdstuk over de veranderingen in ketensamenwerking die in de Loonaangifteketen zijn opgetreden. Tegelijk blijken veel van de lessen uit 2013 nog steeds waardevol, dus het grootste deel van de tekst is hetzelfde gebleven. Wel is er, gezien de internationale belangstelling, voor gekozen ook een Engelstalige versie uit te brengen. Een aantal vragen die aan bod komen zijn: Welke uitgangspunten zijn van belang voor een succesvolle ketensamenwerking? Hoe wordt voorkomen dat de individuele organisatiebelangen de horizontale samenwerking blokkeren? Welke rollen en competenties zijn nodig? Wat betekent dit voor bestuurders, managers en medewerkers? En welke voorwaarden zijn van belang voor implementatie van een bestendige ketensamenwerking?

Direct aan de slag

Met welke vraagstukken krijg je te maken? Waar loop je tegenaan? Wat komt er kijken bij organisatieoverstijgende samenwerking?

Voorwoord nieuwe druk
Verantwoording
De wereld van ketens
Het besturen van ketens
Bouwstenen voor ketensturing
Implementatie van ketensturing
Veranderingen in ketensamenwerking
Literatuurlijst


Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn diverse overheidsorganisaties die de vraagstukken rond Ketensturing al goed onder de knie hebben. U kunt van hun ervaringen leren en direct deelnemen aan de lopende discussies.

Vlag van Nederland Ketens de Baas 2e druk (PDF, 7,18 MB).
Vlag van Nederland ePub Ketens de Baas Icons-mini-file ePUB.png
Vlag van Groot-Brittannië Mastering Alliances (PDF, 7,6 MB)
Vlag van Groot-Brittannië ePub Mastering Alliances Icons-mini-file ePUB.png
Meetinstrumenten beleving van samenwerking
Lijst met praktijkvoorbeelden van ketensturing
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Links Ketensturing:

De loonaangifteketen
Artikel iBestuur presentatie dossier Ketensturing


Dit thema wordt beheerd door experts uit overheid en marktpartijen:

Expertgroep Ketensturing

Contactpersoon is Erik Ruiterman (UWV),

erik.ruiterman@uwv.nl
Contact.png