Community van beginnend overheidsarchitecten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

tegeltje met als tekst Architectuur als vak: ontwerp je eigen leerweg met gezellige leerlingen en meesterlijke discussies

In samenwerking tussen NORA en GEMMA is er in de zomer van 2021 een eerste aanzet gedaan voor een community waarin beginnende overheidsarchitecten elkaar kunnen treffen. Op 1 september 2021 is de eerste bijeenkomst gepland, waarin inventarisatie van de behoeften van de geïnteresseerden centraal staat: wat worden de doelen van de community, wat voor (type) bijeenkomsten gaan ze organiseren, waar kunnen NORA en GEMMA Beheer hen helpen aansluiting of kennis te vinden bij meer ervaren collega's?

Doelgroep(en)[bewerken]

Voorlopig is de doelgroep van de community gesteld op eenieder met maximaal vijf jaar ervaring in de rol van architect in een overheidsorganisatie. Plus mensen die binnen 5 jaar door willen groeien tot architect in een overheidsorganisatie. Bij de inventarisatie zullen we zien of deze twee doelgroepen goed genoeg bij elkaar passen voor één community.

Vorm, frequentie en inhoud community nog nader te bepalen[bewerken]

Er ligt nog bijna niets vast over deze community (inclusief de naam), omdat het de bedoeling is dat de deelnemers die zelf vorm geven op basis van de doelen en behoeften die ze delen. De eerste bijeenkomsten zijn er dan ook op gericht om elkaar te leren kennen, behoeften te uiten en gezamenlijk doelen te stellen. De ambitie en snelheid van de vervolgstappen hangt vervolgens voor een belangrijk deel af van energie en enthousiasme van de deelnemers.

Ondersteuning vanuit NORA Beheer & GEMMA Beheer[bewerken]

De precieze rol van de ervaren community managers van de beide architecturen ligt dus ook nog niet vast, los van:

  • organiseren en faciliteren van de eerste bijeenkomsten en bijkomende communicaties / inventarisaties
  • linking pin zijn naar de netwerken van ervaren architecten en professionals, bijvoorbeeld wanneer er behoefte is aan mentoren, sprekers, reviewers of intervisiebegeleiders
  • delen van de eigen ondersteunende platforms ten behoeve van de community waar dat relevant is (bijvoorbeeld MS Teams, Miro, Pleio)

Aanmelden & Contact[bewerken]

Contactpersonen:

  • Marieke Vos (Community manager NORA)
  • Peter Makkes (Community manager GEMMA)
  • Wendy Pragt (Community manager NORA)

Administratie en communicatie loopt centraal via NORA.

Waar gaan we het over hebben?[bewerken]

Zoals gezegd is het aan de deelnemers om te bepalen welke onderwerpen er aan bod komen en in welke vorm. In de eerste inventarisatie zijn al wel zaken aangedragen, zowel inhoudelijke architectuuronderwerpen als manieren van werken en hoe je je eigen ontwikkeling tot overheidsarchitect vorm geeft. De aangedragen onderwerpen staan, in ieder geval totdat een keuze gemaakt is over een platform, op noraonline en kunnen ten allen tijde worden aangevuld.

Bijeenkomsten (gepland en al geweest)[bewerken]

NB: klik op een bijeenkomst in het verleden om het verslag te lezen

Datum"Datum <span style="font-size:small;">(Date)</span>" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.bijeenkomstDoelgroepDoel
1 september 2021Inventarisatie en kickoff community beginnend overheidsarchitectenOverheidsarchitecten met max 5 jaar ervaring in die rol, plus mensen die daar binnenkort naar door willen groeienEerste kennismaking plus inventarisatie gedeelde behoeften en doelen