Beleidskaders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Beleidskaders aan de basis van principes

Bestaand Nationaal en Europees overheidsbeleid stelt kaders voor de inrichting van de dienstverlening van de overheid en het functioneren daarvan. De instrumenten van dit beleid, zoals relevante wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden zijn daarom een belangrijke input geweest voor de NORA. In de wiki zijn onderdelen van het beleidskader dan ook te herkennen als specifiek type bron: Beleidskader.
Met name de NORA Basisprincipes komen rechtstreeks voort uit beleidskaders. De basis daarvoor was de Burger Service Code: Burger Service Code werkschrift (PDF, 675 kB)

Pilot aanpak beleidskaders & NORA[bewerken]

In 2020 wordt in samenwerking tussen NORA Beheer en de NORA Gebruikersraad onderzocht op welke manier nieuwe en recente beleidskaders het beste geanalyseerd en verwerkt kunnen worden in de NORA: Voorstel pilot beleidskaders (PDF, 250 kB)

In de vergadering van 14 november 2019 heeft de NORA Gebruikersraad besloten in eerste instantie twee actuele beleidskaders te analyseren en een voorstel te doen voor het verwerken daarvan in de principes. Deze 2 beleidskaders zijn:

NL DIGIbeter (OBDO 2018/2019)
Beleidskader Digitale Basisinfrastructuur (OBDO 23apr19)

Als deze pilot goed verloopt, gaan we ook andere beleidsstukken analyseren en verwerken, zoals met name:

→ Maak Waar (Nationaal 18apr17): rijksoverheid.nl Maak Waar
→ Beleidsbrief Regie op Gegevens (TK 11jul19): rijksoverheid.nl/beleidsbrief regie op gegevens

En andere beleidskaders die relevant zijn voor de inrichting van de dienstverlening van de overheid.

Voor een overzicht van de ontwikkelingen in deze pilot zie:

Beleidskaders inventarisatie bij BZK[bewerken]

Om beleid en architectuurafspraken beter op elkaar aan te laten sluiten is eind 2019 een traject gestart door NORA Beheer en beleidsambtenaren bij het ministerie van BZK. De eerste stap hierbij is een inventarisatie: "Welk beleid is afgelopen jaren gemaakt, dat specifiek gericht is op de Digitale Overheid?" en "Zijn de bestaande architectuurafspraken hiermee in lijn?"

Reeds vastgestelde beleidskaders zijn:

Daarnaast zijn diverse stukken in voorbereiding van vaststelling en daarmee relevant voor architectuur-review en -analyses om impact ervan op de inrichting van de dienstverlening te bepalen:


Overzicht Beleidskaders die als bron gebruikt zijn voor NORA Principes en/of thema's[bewerken]

Er zijn al veel beleidskaders opgenomen in de wiki. Die zijn gebruikt als bron bij het beschrijven van een principe, begrip of thema. Met de relatie Is beinvloed door is de link gelegd tussen zo'n NORA principe, begrip of thema en het beleidskader dat (mede) als bron heeft gediend. Dit is terug te zien in een grafisch overzicht of de onderstaande lijst (met tussen haakjes de specifieke pagina's die er door beïnvloed zijn):

Onderstaande stukken zijn dus ergens in de NORA gebruikt als bron. Ze zijn echter niet geheel geanalyseerd om alle daaruit relevante informatie te verwerken in de NORA.

Beleidskaders bij enkele NORA-dochters[bewerken]