Beleidskaders

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Beleidskaders aan de basis van principes

Bestaand nationaal en Europees overheidsbeleid stelt kaders voor de inrichting van de dienstverlening van de overheid en het functioneren daarvan. De instrumenten van dit beleid, zoals relevante wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden zijn daarom een belangrijke input geweest voor de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. In de wiki zijn onderdelen van het beleidskader dan ook te herkennen als specifiek type bron: Beleidskader. Met name de basisprincipes komen rechtstreeks voort uit het beleidskader. In het onderstaande Overzicht staat achter elk onderdeel van het beleidskader in welke basisprincipes het is uitgewerkt. Op de pagina van het principe staat vervolgens verantwoord op welke manier de beleidskaders zijn toegepast.

Overzicht huidig beleidskader

De beleidskaders als geheel zijn voor het laatst beschreven in 2010, in het NORA-dossier beleidskaders (PDF, 1,11 MB), in anti-chronologische volgorde en volgens een vast stramien met de volgende kopjes:

  • Kernachtig: de betekenis van het beleidskader op hoofdlijnen.
  • Samenvatting: een meer uitgebreide samenvatting.
  • Bronverwijzing: een link naar de gehele tekst in de betreffende bron.

Inmiddels worden de beleidskaders toegevoegd in de wiki, waarbij met de relatie Is beinvloed door de link gelegd wordt tussen een NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principe, begrip of thema en het beleidskader dat het geïnspireerd heeft. De onderstaande beleidskaders zijn op dit moment in gebruik binnen de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur (met tussen haakjes de pagina's die er door beinvloed zijn):


Er is een Grafisch overzicht van de relatie tussen Afgeleide Principes, Basisprincipes en Beleidskaders

Beleidskaders bij enkele NORA-dochters