Beleidskaders

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Wat zijn Beleidskaders en waarom zijn ze opgenomen op noraonline?[bewerken]

NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden.. De overkoepelende term voor die stukken is Beleidskaders.

Elke architect die een (her-)ontwerp maakt voor een dienst of dienstverlening zal kijken naar de omgeving waarbinnen die dienst moet functioneren. De beleidskaders die er gelden zijn een cruciaal onderdeel van die omgeving. De meeste Beleidskaders die we op noraonline opnemen hebben een impact op (bijna) alle overheidsdiensten en dienstverlening, bijvoorbeeld omdat ze bepalen hoe een goede dienst er uit ziet of welke ontwerpkeuzes bij alle overheden verboden zijn. Veel van deze kaders zijn rechtstreeks gelinkt aan de Bindende Architectuurafspraken van de NORA, bijvoorbeeld doordat er een Kwaliteitsdoel op gebaseerd is, met de daar bij behorende Architectuurprincipes.

Een tweede categorie beleidskaders is gelinkt aan Thema's waarover we op noraonline kennis opbouwen en delen. Deze kaders zijn wellicht niet voor elke dienst in elke omgeving van toepassing, maar wel voor iedereen die iets wil of moet met het thema. Denk bijvoorbeeld aan Europees beleid rond AI's of de Archiefwet bij Duurzame Toegankelijkheid.

Dit laat nog twee restcategorieën beleidskaders over die we niet op noraonline opnemen:

  1. beleid dat alleen in een bepaald domein of een bepaalde overheidslaag relevant is voor het ontwerp van diensten en dienstverlening nemen we niet op, maar kun je wel vaak terugvinden in de architectuur van dat domein of die overheidslaag (zie NORA Familie).
  2. beleid dat niet relevant is voor het ontwerp van diensten en dienstverlening nemen we niet op, aangezien we daar de architect niet mee helpen.

Gezamenlijke analyse en beheer van beleidskaders[bewerken]

Om beleid en architectuurafspraken beter op elkaar te laten aansluiten wordt sinds 2019 door NORA Beheer, beleidsambtenaren bij het ministerie van BZK en leden van de NORA Gebruikersraad samengewerkt aan de analyse en het beheer van beleidskaders.

Het doel van de samenwerking is om zo veel mogelijk relevante beleidsstukken te identificeren en de impact er van op architectuur te bepalen: Vraagt dit beleid om nieuwe architectuurafspraken? Vormt dit beleid een extra onderbouwing van bestaande afspraken, of moeten we juist afspraken gaan herzien? Als we iets moeten herzien, wat is de impact daar dan van in bestaande en nieuwe diensten in de hele publieke sector?

De hoop is dat steeds meer beleidsmakers er aan denken dat hun beleid effect heeft op architectuur, zodat al voordat het definitief is vastgesteld al een analyse en eventueel een gesprek kan plaatsvinden. Tot die tijd hebben we de hulp nodig van architecten en beleidsambtenaren om aan de bel te trekken als er nieuw beleid aan komt of al is ingegaan.


De volgende beleidskaders staan op de rol om te worden geanalyseerd:

Overzicht Beleidskaders die gerelateerd zijn aan Kwaliteitsdoelen[bewerken]

Hieronder staan alle Beleidskaders die een directe band hebben met de actuele Kwaliteitsdoelen. Deze band is in de wiki getypeerd met de relatie vindt grondslag in, hetgeen je in lekentaal kunt lezen als: "dit kwaliteitsdoel is mede gebaseerd op".

Overzicht Beleidskaders die als bron gebruikt zijn voor NORA Thema's/Onderwerpen en overige pagina's[bewerken]

Hieronder staan alle Beleidskaders die met een directe band hebben met een pagina in NORA, zoals een themapagina. Deze band is in de wiki getypeerd met de relatie Is beinvloed door.
NB: Pagina's die zelf niet meer actueel zijn staan hier nog vermeld, zolang het beleidskader dat het beïnvloed heeft nog als actueel aangemerkt is.

Beleidskaders bij de bestuurslagen van de overheid[bewerken]