Jaarplanning

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Elk jaar wordt een Jaarplan opgesteld voor het Beheer en de Doorontwikkeling van de NORA. In de bijeenkomsten van de NORA Gebruikersraad wordt dat plan besproken en zo nodig bijgesteld. En na afloop van elk jaar wordt een overzicht gegeven wat van het Jaarplan is gerealiseerd.

”uitleg NORA als stuurinstrument
Figuur 'Jaarplanning'


Jaarplan 2022[bewerken]

Het plan voor het beheer van de NORA in 2022 zal worden besproken in de NORA Gebruikersraad van 30 november 2021, waarbij prioriteiten worden bepaald voor de door-ontwikkeling.

Zie het inhoudelijke concept Jaarplan NORA 2022

Jaarplan 2021[bewerken]

Het plan voor het beheer van de NORA in 2021 is voor het eerst besproken in de Gebruikersraad 17 september 2020] om prioriteiten voor de door-ontwikkeling te bepalen. In de Gebruikersraad 12 november 2020 is het besproken en vastgesteld.
Tijdens de NORA Gebruikersraad van 16 september 2021 is de voortgang en her-prioritering van werkzaamheden en de her-verdeling van het budget daartoe besproken en goedgekeurd.

Zie het inhoudelijke Jaarplan NORA 2021

Jaarplan 2020[bewerken]

Het Jaarplan NORA 2020 is voor het eerst besproken in de Gebruikersraad 17 september 2019, waarbij is besloten dat we deze jaarplannen voortaan niet meer als pdf of powerpoint gaan maken, maar als teksten die rechtstreeks in de wiki worden gepubliceerd (en waar je overigens eenvoudig een pdf van kunt maken).
Op basis van het reguliere beheer en de aangegeven prioriteiten is een 1e concept opgesteld van het Jaarplan 2020, waarin de doelen en activiteiten voor 2020 op hoofdlijnen zijn geschetst. Dat concept is toegelicht in de Gebruikersraad 14 november 2019. Met de toezegging dat de nieuwe thema's in dat plan nog worden afgestemd met de thema's van de 3-plateau's van door-ontwikkeling van de NORA, heeft de Gebruikersraad het Jaarplan 2020 vastgesteld.
In de NORA Gebruikersraad 4 juni 2020 is gesproken over de voortgang en her-prioritering van werkzaamheden en over de her-verdeling van het budget daartoe.
Het Jaarplan is uitgevoerd en de verantwoording is goedgekeurd in de bijeenkomst van de NORA Gebruikersraad 2 februari 2021.
Zie Verantwoording Jaarplan 2020 (PDF, 553 kB)

Jaarplan 2019[bewerken]

De 1e opzet van het Jaarplan 2019 is besproken in de Gebruikersraad van 29 januari 2019: Jaarplan NORA 2019 en daarna vastgesteld. Dat plan is uitgevoerd en de verantwoording is goedgekeurd in de bijeenkomst van de NORA Gebruikersraad 4 juni 2020.
Zie Verantwoording Jaarplan 2019 (PDF, 569 kB)

De focuspunten voor door-ontwikkeling in 2019 waren:

Overzicht van de eerdere jaarplannen en verantwoording[bewerken]