Jaarplanning

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
In de agenda staan alle evenementen rond NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

In het jaarplan staat beschreven aan welke onderwerpen we specifieke aandacht besteden naast het reguliere beheer. Op 27 juni is met de Regieraad Interconnectiviteit gesproken over de bijstelling van het jaarplan. Het beheerteam richt zich op de volgende aspecten:

Continueren beheer en actualisatie van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Familie is een kennisnetwerk van architecten, die in domeinen, ketens en thema's samenwerken met deskundigen op andere gebieden. Die samenwerking borgt dat architectuurafspraken aansluiten bij de praktijk en maakt het mogelijk dat experts zaken ontwikkelen die overal in de publieke zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden kunnen worden hergebruikt. Het komende jaar blijven we dit netwerk ondersteunen en uitbouwen. Bijvoorbeeld door het adoptie-ouderschap van thema's als Duurzame Toegankelijkheid, door het ondersteunen van (semi-automatische) overerving tussen wiki's en verkenning van harmonisatiemogelijkheden tussen de 'bestuurlijke dochters.'

Versterken governance en community

Naast het bevorderen van de kennisdeling en contact binnen de community is het nodig om meer helderheid te krijgen over het verband tussen de informele community en de formele governance. We hebben meer inzicht nodig in de mate waarin de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur wordt toegepast. Dit zou eigenlijk aan moeten sluiten bij de monitoring op de EU, wellicht door de Monitor GDI goed in te zetten. Daarnaast moeten er scherpere procesafspraken komen over zaken als overerving en het principe van 'pas-toe-of-leg-uit.' Bovendien is het nodig om de afspraken over het beheer van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en besluitvorming over wijzigingen binnen de nieuwe governancestructuur van de GDI te verankeren.

Documenten

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen