Implicaties van Architectuurprincipes

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wat zijn implicaties?[bewerken]

Architectuurprincipes zijn normatieve uitspraken die richting geven aan het in samenhang ontwerpen en realiseren van overheidsdiensten voor burgers en bedrijven.

Implicaties maken concreet wat die ingeslagen richting betekent in jouw praktijk (eigen context, project, organisatie): Welke keuzes vallen weg, omdat ze een andere richting uitgaan? Welke keuzes moet je wel maken, omdat je anders een andere weg in slaat?

Implicaties vormen het vierde niveau van de NORA Bindende Architectuurafspraken

Randvoorwaarden implicaties[bewerken]

  • Elk Architectuurprincipe kan verschillende implicaties hebben. Elke implicatie hangt aan één of meer architectuurprincipes.
  • Implicaties zijn gekoppeld aan één of meer van de vijf lagen van het Vijflaagsmodel. Met het Vijflaagsmodel is het mogelijk elk project of elk maatschappelijk vraagstuk te analyseren en visualiseren vanuit de aansprekende invalshoeken. Implicaties verbinden aan de vijf lagen maakt het de architect gemakkelijk om het ontwerp van een dienst uit te werken op één of meer lagen.
  • Implicaties dwingen tot actie en de formulering is dan ook actief: Zorg hiervoor, Doe dit, Stel het beschikbaar. Eventueel kan dit ook negatief: Doe het niet, Houdt dit tegen, Weiger.
  • Implicaties zijn tot op zekere hoogte contextgebonden. De context waarbinnen een implicatie (in ieder geval) van toepassing is, wordt vermeld bij de implicatie. Staat er geen aparte context bij, dan is de implicatie generiek van toepassing binnen de brede context van overheidsdienstverlening.
  • Implicaties worden gemodelleerd als ArchiMate element type Requirement.

Alle implicaties per laag van het Vijflaagsmodel[bewerken]

De onderstaande tabellen tonen de implicaties per laag van het Vijflaagsmodel. Er is ook een downloadbare tabel met alle implicaties beschikbaar. Binnen deze tabel kun je zoeken, sorteren binnen een kolom en kiezen hoeveel resultaten tegelijk getoond worden. Ook kun je de informatie uit deze tabel rechtstreeks exporteren en downloaden in de formats json, csv, rss en rdf. (Uitleg)

Laag 1: Grondslagenlaag[bewerken]

Laag 2: Organisatorische laag[bewerken]

Laag 3: Informatielaag[bewerken]

Laag 4: Applicatielaag[bewerken]

Laag 5: Netwerklaag[bewerken]

Alle implicaties gerangschikt per architectuurprincipe[bewerken]

Waar gebruik je implicaties voor?[bewerken]

Architecten gebruiken implicaties als een eerste checklist bij de toepassing van de Architectuurprincipes bij het (her-)ontwerpen van concrete diensten. Of je nu werkt vanuit de lagen van het Vijflaagsmodel, of de architectuurprincipes in volgorde afgaat, de implicaties beperken de ontwerpruimte tot keuzes die het bereiken van de gestelde kwaliteitsdoelen niet in de weg staan.

Je bent er echter nog niet met de generieke implicaties, de unieke omgeving van de dienst of dienstverlening betekent dat er ook nog specifieke implicaties kunnen zijn, die alleen gelden binnen een bepaald domein, een bepaalde organisatie, een bepaald applicatielandschap et cetera.

De lijst met implicaties is dan ook geen alternatief voor het vakmanschap van de architect, maar draagt daar aan bij. Het zorgt dat elke architect meelift op de gedeelde kennis voor wat er overal van toepassing is, zodat deze zich kan concentreren op wat het eigen project uniek maakt.

Voordelen van het gebruiken van Implicaties[bewerken]

  • Implicaties zijn een concretere uitwerking van de Architectuurprincipes en helpen je deze toe te passen
  • Als je de generieke implicaties meeneemt profiteer je van de gedeelde kennis van anderen
  • Door je eigen specifieke implicaties toe te voegen voeg je de eigen unieke kennis van de omgeving toe
  • De indeling volgens het vijflaagsmodel maakt het mogelijk om bij een wijziging direct te zien waar deze het huidige ontwerp raakt. Zo kan je bij een wijziging in regelgeving, in processen of organisatie, in semantiek of gegevenshuishouding, in het applicatielandschap, of in de infrastructuur gericht op zoek naar de impact.