Geef inzicht in de afhandeling van de dienst

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Feedback
De review is op 1 februari 2022 gesloten, de Werkgroep presenteert op 17 mei 2022 een nieuwe versie aan de reviewers: "Resultaten review verwerkt."
Versie
resultaten review verwerkt
Was onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Architectuurprincipe
ID
NAP02
Status
Concept
In publieke review t/m 31 januari 2021.
Dit concept is gebaseerd op het oude AP25 Transparante dienstverlening en AP26 Afnemer heeft inzage.
Meer Architecuurprincipes bekijken:
Architectuurprincipes

Stelling

Informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk.

Rationale

Afnemers willen graag inzicht hebben in de voortgang en (deel)beslissingen van de dienstverlening. Dit is onder andere van belang wanneer de afnemer het resultaat nodig heeft voor vervolgactiviteiten.

De overheidsdienstverlener neemt onzekerheid weg door deze transparantie te bieden: is mijn verzoek überhaupt aangekomen, krijg ik de uitslag op tijd?

Verder geeft het inzagerecht invulling aan het streven naar een betrouwbare en transparante overheid.

Door deze informatie duurzaam toegankelijk te houden wordt de traceerbaarheid van beslissingen gegarandeerd.

Realiseert doel(-en)

Implicaties

In de op 1 februari 2022 gesloten publieke review zijn slechts twee voorbeeldimplicaties opgenomen. In 2022 zal de Werkgroep NORA Architectuur Principes voor alle Architectuurprincipes implicaties uitwerken, mede op basis van de reacties in de review. Zie Implicaties van Architectuurprincipes voor meer informatie of lever een implicatie aan via nora@ictu.nl.


Er zijn nog geen implicaties aangedragen voor dit architectuurprincipe.