Geef inzicht in de afhandeling van de dienst

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Is onderdeel van RFC Bindende architectuurafspraken 2022
Overzichtspagina RFC
Feedback
Via leden van de NORA Gebruikersraad
Type pagina
Architectuurprincipe
Alle Architecuurprincipes bekijken:
Architectuurprincipes
ID
NAP02
Versie
resultaten review verwerkt
Status & toelichting
Concept

De Gebruikersraad heeft ingestemd met de RFC op 13-9-2022. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023.

Historie: Dit concept is gebaseerd op het oude AP25 Transparante dienstverlening en AP26 Afnemer heeft inzage.

Stelling

Informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk.

Rationale

Afnemers willen graag inzicht hebben in de voortgang en (deel)beslissingen van de dienstverlening. Dit is onder andere van belang wanneer de afnemer het resultaat nodig heeft voor vervolgactiviteiten.

De overheidsdienstverlener neemt onzekerheid weg door deze transparantie te bieden: is mijn verzoek überhaupt aangekomen, krijg ik de uitslag op tijd?

Verder geeft het inzagerecht invulling aan het streven naar een betrouwbare en transparante overheid.

Door deze informatie duurzaam toegankelijk te houden wordt de traceerbaarheid van beslissingen gegarandeerd.

Realiseert doel(-en)

Alle implicaties bij dit architectuurprincipe

IDImplicatieLaag
IMP009Geef de afnemer inzage in rechten en voorwaarden en plichten1
2
IMP008Maak besluiten traceerbaar en controleerbaar1
2
IMP050Maak gegevens herleidbaar tot de bron (herkomst)3
IMP018Maak één organisatie verantwoordelijk voor de dienst2

Implicaties per laag

Laag 1: Grondslagenlaag

Laag 2: Organisatorische laag

Laag 3: Informatielaag

Laag 4: Applicatielaag

Dit architectuurprincipe heeft (nog) geen implicaties in Laag 4.

Laag 5: Netwerklaag

Dit architectuurprincipe heeft (nog) geen implicaties in Laag 5.