NORA Gebruikersraad

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenDe NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad is als een spin in het web van NORA Beheer en de NORA Familie. In het verleden viel de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad onder de Regieraad Interconnectiviteit, waarbij de voorzitter van de Gebruikersraad zitting had in de Regieraad. Bij de overgang van de Regieraden naar het OBDO (Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid) was het niet logisch de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur mee te schuiven, omdat het geen aparte voorziening is, maar randvoorwaardelijk voor de hele GDI (Generieke Digitale Infrastructuur). Als opdrachtgever is het ministerie van BZK nu verantwoordelijk voor de afstemming tussen de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en het OBDO en andere sturende gremia.

De samenstelling van de gebruikersraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van gebruikers van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur binnen de overheid. Leden zijn bijvoorbeeld beheerders van een dochter van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, vertegenwoordigers van een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. of experts voor een specifiek overheidsdomein. De Gebruikersraad brengt niet alleen eigen ervaringen in uit de diverse domeinen, maar denkt ook vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel.

De leden van de Gebruikersraad hebben drie rollen:

  • Het aanjagen van het gebruik en de juiste toepassing van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur bij de achterban;
  • Het ophalen van wensen uit de praktijk van de achterban;
  • Sparringpartner zijn voor de beheerder en projectleider NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

De gebruikersraad is een besloten gezelschap. Deelname aan de Gebruikersraad staat open voor vertegenwoordigers uit alle bestuurlijke lagen van de overheid, de publieke sector, leveranciers en andere stakeholders. Toetreding en deelname aan de gebruikersraad zijn niet vrijblijvend en vindt plaats na instemming van de zittende leden.

Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via nora@ictu.nl.

Bijeenkomsten

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad houdt 4 a 5 bijeenkomsten per jaar. De verslagen en bijbehorende stukken zijn via de wiki toegankelijk voor deelnemers en belangstellenden en worden niet apart rondgemaild.

Voorzitter en Secretaris

  • Nadeem Taverne (EZK) - Voorzitter
  • Sandra van Dalen (ICTU) - Secretaris
Contact

Deelnemers

Pasfoto van André Plat
André Plat (VNG (voorheen KING))

Expertisegebieden: GEMMA
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van André Batenburg
André Batenburg ()

Expertisegebieden: PETRA
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Anton Opperman
Anton Opperman (Erasmus University Rotterdam)

Expertisegebieden: HORA
Domein Onderwijs en wetenschap
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Arjen de Vries
Arjen de Vries (Lefier)

Expertisegebieden: CORA (COrporatie Referentie Architectuur)
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Bart Ladrak
Bart Ladrak (Ministerie van BZK)

Expertisegebieden:

Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Ben Zwartveld
Ben Zwartveld (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Expertisegebieden: Inspecties
Domein Bouwen wonen en leefomgeving
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Bram Gaakeer
Bram Gaakeer (Ministerie van OCW)

Expertisegebieden: ROSA
Domein Onderwijs en wetenschap
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Derkjan Zweers
Derkjan Zweers (Provincie Overijssel)

Expertisegebieden: PETRA
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Ellen van der Steen
Ellen van der Steen (gemeente Apeldoorn)

Expertisegebieden: Zaakgericht Werken
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Eric Brouwer
Eric Brouwer (ICTU)

Expertisegebieden: NORA Beheer
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Eric Nijenhuis
Eric Nijenhuis (UWV)

Expertisegebieden: Katern Verbinden
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Erwin Oord
Erwin Oord (ArchiXL B.V.)

Expertisegebieden: Technisch beheer NORA
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Geer Haas
Geer Haas (SVB Sociale Verzekeringsbank)

Expertisegebieden: architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Sociale Zekerheid
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Gerda Meijboom
Gerda Meijboom (Nictiz)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Gijsbert Kruithof
Gijsbert Kruithof (Nationaal Archief)

Expertisegebieden: doorontwikkeling Duurzame Toegankelijkheid
Contact: Profiel op LinkedIn

Hemke Havinga (Auditdienst Rijk)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van H.P. Köhler
H.P. Köhler ()

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn
Pasfoto van Jasper Kuijten
Jasper Kuijten (RIVM)

Expertisegebieden: architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. RIVM
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Joris Dirks
Joris Dirks (ICTU)

Expertisegebieden: [NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer]]
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Laurens Groenewegen
Laurens Groenewegen (GGD Amsterdam)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Marieke Vos
Marieke Vos (ICTU, NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur)

Expertisegebieden: NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, NORA Familie, Communities, Kennismanagement
Domein Generiek
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Marijke Abrahamse
Marijke Abrahamse (Logius / Bureau Forum Standaardisatie)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Martijn de Bruijne
Martijn de Bruijne (Ministerie van Financiën, Belastingdienst)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Martin van den Berg
Martin van den Berg (DNB De Nederlandse Bank)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Nadeem Taverne
Nadeem Taverne (Ministerie van Economische zaken en Klimaat)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Paul Zeef
Paul Zeef (BZK / DIO (opdrachtgever NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur))

Expertisegebieden: NORA
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Peter Giskes
Peter Giskes (Ministerie van BZK)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Peter Leijnse
Peter Leijnse (Logius)

Expertisegebieden: Architectuur Voorzieningen & Bouwstenen
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Pieter van Gemeren
Pieter van Gemeren (VZVZ)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Rene Luyten
Rene Luyten (Raad van de Kinderbescherming)

Expertisegebieden: Referentiearchitectuur Jeugdketens
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Rinus Braak
Rinus Braak (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

Expertisegebieden: Architectuur Voorzieningen & Bouwstenen
Contact: Profiel op LinkedIn

Rob Meijer (Ministerie van Defensie)

Expertisegebieden:
Contact:

Ronald van den Berg (Zorginstituut Nederland (voorheen Cvz))

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Sandra McEwan
Sandra McEwan (Veiligheidregio Noord- en Oost Gelderland)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Theo Arts
Theo Arts (Rijkswaterstaat)

Expertisegebieden:
Contact:

Pasfoto van Ton Mulder
Ton Mulder (GGD GHOR Nederland)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Willem Kossen
Willem Kossen (BKWI)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn

Pasfoto van Willem Simonis
Willem Simonis (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens)

Expertisegebieden:
Contact: Profiel op LinkedIn