NORA Gebruikersraad/2021-02-02

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 2 februari 2021, 14.00-17.00 uur incl. borrel, locatie: n.t.b..
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) .

Opening en mededelingen

  • Paul Zeef benoemt ontwikkelingen vanuit DIO en BZK

Er zijn ontwikkelingen binnen BZK zelf, zoals b.v. een nieuwe afdeling Regie en Ondersteuning. Dit gaat leiden tot meer decentrale aansturing.
Op het gebied van Covid ondersteund BZK het ministerie van VWS in diverse trajecten, o.a. hoe je maatschappelijk gezien eventuele resultaten van testen vaccineren makkelijker in het maatschappelijk verkeer kan tonen op een betrouwbare manier.

  • Voordragen Douwe Pieter van den Bos

Eric Brouwer en Nadeem Taverne houden een rondje langs de velden, waarbij zij spreken met medewerkers van de CIO offices, wordt Douwe Pieter van den Bos voorgedragen om deel te nemen aan de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad. Douwe Pieter is enterprice architect bij CIO-office V&J (de directie Informatisering) en is tevens de secretaris van het Architectuur Forum van V&J. V&J wil graag aanhaken op de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. De gebruikersraad stemt in met deelname aan de gebruikersraad.

  • Voorstellen Steven Ham en Paul Leunissen

Steven Ham is enterprice architect bij het Nationaal Archief en volgt Ine Vrenken op.
Paul Leunissen is enterprice architect bij I&W en vervangt Robert Bennis

  • Digitale toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van presentaties en documenten.

Op 23 september 2020 is het wettelijk verplicht geworden dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Zo ook NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur online. Alle presentaties en documenten die op NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur online geplaatst worden moeten voldoen aan de digitale toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. eisen. Dus ook jullie presentaties en documenten vanuit de Gebruikersraad NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.
Verzoek is dat jullie je eigen Powerpoint presentaties en documenten digitaal toegankelijk maken. Voor meer informatie en hulp hierbij Documenten op Documenten op noraonline en toegankelijkheid


API strategie (ter informatie, Frank Terpstra)

Frank Terpstra geeft een up-date API strategie (PDF, 988 kB) op de presentatie die op 17 september 2019 is gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en is het thema API in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur opgenomen. Hiermee is het onderwerp afgehandeld


WILMA (ter inspiratie, Roel van den Berg)

Roel van den Berg (technisch manager bij de WILMA) en Robert Borkes (Enterprice architect WILMA) geven een presentatie (PDF, 1,13 MB) over de ontwikkelingen bij de WILMA. Dit is de referentiearchitectuur voor de waterschappen en deze referentiearchitectuur kunnen de waterschappen weer gebruiken als input voor hun enterprice architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen..
Er is stilgestaan bij de positie van WILMA (online), de WILMA communities, Persona's, userstories en klantreizen, gemeenschappelijke taal en implementatie van de WILMA Softwarecatalogus.
Tijdens een leuke Mentimeter poll, werd ingegaan op een aantal stellingen, zoals:

  1. De huidige architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van mijn organisatie draagt bij aan onze bedrijfsdoelstellingen en bereikt onze doelgroepen (4 mee eens, 11 neutraal, 2 oneens)
  2. De kwaliteit van onze architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. sluit aan bij het volwassenheideniveau van onze organisatie (8 mee eens, 8 neutraal, 2 oneens)
  3. Binnen onze organisatie geeft architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. een goed beeld van de risico's die wij als organisatie lopen en de capabilities die wij als organisatie hebben (4 mee eens, 3 neutraal, 11 oneens)

Vaststellen verantwoording NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur jaarplan 2020 (Eric Brouwer, ter besluitvorming)

Eric Brouwer (programmamanager NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur) geeft een kort overzicht (PDF, 553 kB) van de werkzaamheden en resultaten van afgelopen jaar. Marijke Salters van het thema IAM, Ellen van der Steen van Zaakgericht werken en Sandra van Dalen, community manager van de Toezicht, Inspectie, Opsporing en Handhaving (TIOH) geven kort de stand van zaken m.b.t. hun thema.


Besluit De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad gaat akkoord met deze verantwoording en verleent decharge over het jaar 2020.

Advies Thema’s (Joanne Donker, ter besluitvorming)

De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur omvat inmiddels 23 Thema’s, boordevol met informatie die in alle domeinen en ketens relevant is voor het ontwerp van diensten van de overheid. In het voorjaar is een verkenning gestart met de trekkers van al die thema’s om meer zicht te krijgen op de actualiteit van hun thema’s en de onderlinge relaties tussen de thema’s. Met als doel een logische volgorde aan te brengen in de huidige thema’s en een basis te vormen voor het positioneren van nieuwe, toekomstige thema’s.
In het kader van de afsluiting van haar stage van de Haagse Hogeschool, geeft Joanne Donker een advies (PDF, 314 kB) aan de Gebruikersraad voor vervolgacties.

Besluit
De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad stemt in met de richting die het advies voorstelt. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer zal een implementatieplan maken voor de uitvoering van het advies.


Kernwaarden van dienstverlening / NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur AP’s (Athena Wijsman, ter besluitvorming)

In het kader van de afsluiting van haar stage van de Haagse Hogeschool, geeft Athena Wijsman een advies (PDF, 516 kB) aan de Gebruikersraad voor vervolgacties i.r.t. de Kernwaarden van dienstverlening. Daarbij zal worden aangegeven hoe dat advies past binnen de bestaande plannen en wat daar de stand van zaken van is.

Besluit
De NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad stemt in met de richting van het advies. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer zal een planning maken voor de uitvoering van het advies. Het advies past namelijk volledig in het implementatieplan wat al eerder is gepresenteerd


Verslag en actiepuntenlijst


Nadeem geeft akkoord op het verslag, met dank aan degene die het verslag heeft opgesteld. I.v.m. de tijd wordt de actiepuntenlijst doorgeschoven naar de volgende Gebruikesrarad.

Mededelingen en W.v.t.t.k.


Gezien de tijd, wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende Gebruikersraad

Afsluiting


Nadeem bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 17.00 uur de vergadering