Architectuur

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur
The given value "Het samengestelde geheel kan een organisatie of keten zijn, maar ook een enkel

informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie., een netwerk, etc. Een architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. wordt gebruikt als sturingsinstrument wanneer het onvoldoende is om alleen op de losse onderdelen te sturen.[1].

Wanneer het grotere geheel zeer complex is (zoals 'de overheid'), volstaat één enkele architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. niet, maar is een set van samenhangende architecturen nodig, elk op een ander niveau.

Zo is NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur meestal niet rechtstreeks toe te passen bij de ontwikkeling van een dienst in een specifieke context, bijvoorbeeld binnen een gemeente. In die gevallen beschrijft een domeinarchitectuur de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van een bepaald deel van de overheid. Voorbeelden van zulke domeinen zijn sectoren (zoals werk & inkomen, strafrecht en jeugdzorg) en bestuurslagen (zoals de gemeenten en de provincies). Domeinarchitecturen geven verdere invulling aan de NORA-principes, maar maken er geen deel van uit.

Ook voor projecten van enige omvang is het gebruikelijk om een architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op te stellen die het projectresultaat beschrijft. Aan het begin van een project wordt dan een zogenoemde 'PSA (Project Startarchitectuur)' opgesteld. Dit is een vertaling van de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op het bovenliggende niveau naar projectspecifieke richtlijnen.

Deze beschrijving houdt zich aan de definitie in TOGAF.

Zie ook

  1. Een uitgebreide beschrijving van de rol van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. als sturingsinstrument is te vinden in: D.B.B. Rijsenbrij, H. Hendrickx & J. Schekkerman. Architectuur, besturingsinstrument voor adaptieve organisaties. De rol van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. in het besluitvormingsproces en de vormgeving van de informatievoorziening. (2003)
" contains strip markers and therefore it cannot be parsed sufficiently.

Definitie: Een beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.

Bron: TOGAF
Vastgesteld in: NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
Toelichting: Het samengestelde geheel kan een organisatie of keten zijn, maar ook een enkel informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie., een netwerk, etc. Een architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. wordt gebruikt als sturingsinstrument wanneer het onvoldoende is om alleen op de losse onderdelen te sturen.[1].

Wanneer het grotere geheel zeer complex is (zoals 'de overheid'), volstaat één enkele architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. niet, maar is een set van samenhangende architecturen nodig, elk op een ander niveau.

Zo is NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur meestal niet rechtstreeks toe te passen bij de ontwikkeling van een dienst in een specifieke context, bijvoorbeeld binnen een gemeente. In die gevallen beschrijft een domeinarchitectuur de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van een bepaald deel van de overheid. Voorbeelden van zulke domeinen zijn sectoren (zoals werk & inkomen, strafrecht en jeugdzorg) en bestuurslagen (zoals de gemeenten en de provincies). Domeinarchitecturen geven verdere invulling aan de NORA-principes, maar maken er geen deel van uit.

Ook voor projecten van enige omvang is het gebruikelijk om een architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op te stellen die het projectresultaat beschrijft. Aan het begin van een project wordt dan een zogenoemde 'PSA (Project Startarchitectuur)' opgesteld. Dit is een vertaling van de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op het bovenliggende niveau naar projectspecifieke richtlijnen.

Deze beschrijving houdt zich aan de definitie in TOGAF.

Zie ook

  1. Een uitgebreide beschrijving van de rol van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. als sturingsinstrument is te vinden in: D.B.B. Rijsenbrij, H. Hendrickx & J. Schekkerman. Architectuur, besturingsinstrument voor adaptieve organisaties. De rol van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. in het besluitvormingsproces en de vormgeving van de informatievoorziening. (2003)