Architectuur

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur


Beschrijving: Een beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.

Bron: TOGAF, NORA 3.0 katern Strategie
Vastgesteld in: NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 3.0 Principes voor samenwerking en dienstverlening
Toelichting: Het samengestelde geheel kan een organisatie of keten zijn, maar ook een enkel informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie., een netwerk, etc. Een architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. wordt gebruikt als sturingsinstrument wanneer het onvoldoende is om alleen op de losse onderdelen te sturen.

Wanneer het grotere geheel zeer complex is (zoals 'de overheid'), volstaat één enkele architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. niet, maar is een set van samenhangende architecturen nodig, elk op een ander niveau.

Zo is NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur meestal niet rechtstreeks toe te passen bij de ontwikkeling van een dienst in een specifieke context, bijvoorbeeld binnen een gemeente. In die gevallen beschrijft een domeinarchitectuur de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. van een bepaald deel van de overheid. Voorbeelden van zulke domeinen zijn sectoren (zoals werk & inkomen, strafrecht en jeugdzorg) en bestuurslagen (zoals de gemeenten en de provincies). Domeinarchitecturen geven verdere invulling aan de NORA-principes, maar maken er geen deel van uit.

Ook voor projecten van enige omvang is het gebruikelijk om een architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op te stellen die het projectresultaat beschrijft. Aan het begin van een project wordt dan een zogenoemde 'PSA (Project Startarchitectuur)' opgesteld. Dit is een vertaling van de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op het bovenliggende niveau naar projectspecifieke richtlijnen.

Deze beschrijving houdt zich aan de definitie in TOGAF. Een uitgebreide beschrijving van de rol van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. als sturingsinstrument is te vinden in het boek: Architectuur, besturingsinstrument voor adaptieve organisaties (2003).


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja