Duurzame Toegankelijkheid

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De themapagina's van Duurzame Toegankelijkheid zijn onder bewerking.
De pagina's over Duurzame Toegankelijkheid worden op dit moment opnieuw bekeken en geactualiseerd. We verwachten dat dit in Q2 2024 klaar is. Wil je meedenken of heb je vragen, neem dan contact op via steven.ham@nationaalarchief.nl

Wat is Duurzame Toegankelijkheid?[bewerken]

Informatie is duurzaam toegankelijk als die gedurende de vastgestelde bewaartermijn voldoet aan de DUTO-kenmerken: vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Voor iedereen die daar recht op heeft en voor zo lang als noodzakelijk.

Waarom is Duurzame Toegankelijkheid van belang?[bewerken]

Er zijn drie perspectieven van waaruit duurzame toegankelijkheid belangrijk is.

  • Publieke waarde. Vanuit het perspectief van de samenleving, kan overheidsinformatie bepaalde waarde vertegenwoordigen. Door deze informatie duurzaam toegankelijk te maken, stelt de overheid de maatschappij in staat om deze waarde te benutten.
  • Legitimiteit. Welke producten en diensten de overheid levert en de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen, is vastgelegd in wet- en regelgeving. De principes/ uitgangspunten van duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie dragen eraan bij dat overheidsorganisaties rekening houdend met wet- en regelgeving, op een rechtmatige manier hun taken kunnen uitvoeren en verantwoording hierover kunnen afleggen.
  • Organisatie. Duurzame toegankelijke informatie is een belangrijke grondstof voor de overheid. Het is de grondstof voor het leveren van producten en diensten, waarmee de overheid publieke waarde creëert binnen de geldende wettelijke kaders.

Binnen deze themapagina[bewerken]

De volgende subpagina's maken deel uit van het nieuwe raamwerk voor Duurzame Toegankelijkheid en zijn nog in ontwikkeling:
Het belang van duurzame toegankelijkheid
DUTO-kenmerken
Generieke Patronen Duurzame Toegankelijkheid
Kaders voor Duurzame Toegankelijkheid

De onderstaande oude subpagina's worden niet meer actief onderhouden:
Metagegevens Duurzame Toegankelijkheid
Opslagformaten
Digitaal beheer en Preservation
e-Depot


Direct aan de slag

Met welke standaarden, kaders en eisen houd je rekening? Wat is er op het gebied van DUTO al bedacht en beschikbaar waardoor je kunt hergebruiken en een vliegende start kunt maken?

De DUTO-standaard binnen de NORA
Kaders voor Duurzame Toegankelijkheid
Wat zijn de DUTO-eisen?
Wat is Archiveren by Design? (animatie)
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn al diverse organisaties aan de slag gegaan met het thema Duurzame Toegankelijkheid. Zo zijn in de GEMMA bijvoorbeeld al architectuuruitwerkingen gemaakt in relatie met Common Ground:

Architectuur Duurzaam Toegankelijk Informatiebeheer

Verder vinden in het VNG-project Grip op Informatie diverse proeftuinen plaats, waarin ervaring wordt opgedaan met het thema duurzame toegankelijkheid:

Grip op Informatie

Daarnaast is er een actieve community die zich met de toepassing en doorontwikkeling van dit thema bezighoudt op het Kennisnetwerk Informatie en Archief:

Kennisnetwerk Informatie en Archief
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Het Nationaal Archief werkt momenteel aan een herijking van het DUTO-raamwerk. Deze NORA-themapagina wordt vanuit deze herijking regelmatig verbeterd en aangepast. Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact op.

→ Contact: steven.ham@nationaalarchief.nl
Contact.png