Duurzame Toegankelijkheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Wat is Duurzame Toegankelijkheid?[bewerken]

Informatie is duurzaam toegankelijk als die gedurende de vastgestelde bewaartermijn voldoet aan de DUTO-principes: vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig. Voor iedereen die daar recht op heeft en voor zo lang als noodzakelijk.

Waarom is Duurzame Toegankelijkheid van belang?[bewerken]

Informatie is een belangrijk product van het handelen van de overheid. Vanuit verschillende perspectieven is de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie van groot belang:

  • Dienstverlening. Voor een goede dienstverlening is informatie over die diensten essentieel. Zodat burgers en bedrijven weten wat de dienst inhoudt, hoe ze er gebruik van kunnen maken en hoe het met de uitvoering van de dienst staat.
  • Verantwoording. De overheid moet inzage kunnen bieden in haar handelen als daar om gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij parlementaire verantwoording, een rechtszaak of omdat burgers en bedrijven geïnteresseerd zijn of een belang hebben bij overheidshandelen.
  • Participatie. Als de overheid wil dat burgers en bedrijven participeren in overheidstaken, dan moeten zij ook over de informatie kunnen beschikken die daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld in de vorm van open data en toegang tot de kennis die de overheid in huis heeft.
  • Erfgoed. Nederland is gebouwd op zijn verleden. Toekomstige generaties willen daarom ook inzicht hebben in ons heden. Zodat ze kunnen leren van wat we nu goed en verkeerd doen. Of simpelweg omdat het mooi is om een geschiedenis te hebben.

Afgezien hiervan zijn overheidsorganisaties op basis van onder meer de Archiefwet verplicht om al hun informatie duurzaam toegankelijk te maken én te houden.


Direct aan de slag

Met welke standaarden, kaders en eisen houd je rekening? Wat is er op het gebied van DUTO al bedacht en beschikbaar waardoor je kunt hergebruiken en een vliegende start kunt maken?

De DUTO-standaard binnen de NORA
Kaders voor Duurzame Toegankelijkheid
Wat zijn de DUTO-eisen?
Wat is Archiveren by Design? (animatie)
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn al diverse organisaties aan de slag gegaan met het thema Duurzame Toegankelijkheid. Zo zijn in de GEMMA bijvoorbeeld al architectuuruitwerkingen gemaakt in relatie met Common Ground:

Architectuur Duurzaam Toegankelijk Informatiebeheer

Verder vinden in het VNG-project Grip op Informatie diverse proeftuinen plaats, waarin ervaring wordt opgedaan met het thema duurzame toegankelijkheid:

Grip op Informatie

Daarnaast is er een actieve community die zich met de toepassing en doorontwikkeling van dit thema bezighoudt op het Kennisnetwerk Informatie en Archief:

Kennisnetwerk Informatie en Archief
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Het Nationaal Archief werkt momenteel aan een herijking van het DUTO-raamwerk. Deze NORA-themapagina wordt vanuit deze herijking regelmatig verbeterd en aangepast. Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact op.

→ Contact: steven.ham@nationaalarchief.nl
Contact.png