Gegevensmanagement

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is het eerste prototype van dit thema. De komende maanden willen we het oorspronkelijke GEMMA-katern waar nodig omwerken voor algemeen gebruik in de publieke sector en rechtstreeks in de wiki's van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur) verwerken. Wie mee wil denken of bij het lezen opmerkingen heeft die ons kunnen helpen vragen we om even contact op te nemen.
Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.
Gegevensmanagement"Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten die ertoe leiden dat afnemers in een organisatie (of keten) op een veilige manier, op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit beschikken” is onderdeel van het thema Data op het web.

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in een organisatie op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. Maar hoe organiseer je die activiteiten? Er is geen hapklare oplossing voorhanden, maar er zijn wel al een hoop goede voorbeelden waar je van kunt leren. Zo is vanuit een aantal gemeenten en KING een tweetal katernen ontwikkeld over gegevensmanagement, gebaseerd op hun ervaringen in de praktijk. Deze katernen beschrijven de noodzaak van een goed gemeentelijk gegevensmanagement en de zaken die bij deze inrichting van belang zijn. Het strategisch katern is vooral bedoeld voor gemeentelijke bestuurders. Het tactisch katern richt zich op informatiemanagers, adviseurs en architecten.

De eerste landingsplek voor deze kennis was uiteraard de GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur). Omdat vraagstukken rond gegevensmanagement echter niet uniek zijn voor gemeenten gaan we de komende tijd kijken hoe we de kennis en ervaring uit deze katernen breder kunnen ontsluiten via NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Voor de betrokken gemeenten is dat direct ook een mooie kans om nieuwe tips, feedback en aanvullingen te krijgen die ze zelf weer kunnen gebruiken.

Waarom is Gegevensmanagement"Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten die ertoe leiden dat afnemers in een organisatie (of keten) op een veilige manier, op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit beschikken” van belang?

De eerste randvoorwaarde om data op het web te ontsluiten is de data zelf. Weet je als organisatie wel wat je aan data in huis hebt, wie het beheert, welke kwaliteit het heeft? Nog lang niet alle organisaties kunnen deze vragen met een volmondig 'ja' beantwoorden.

Bij de gemeenten bleek een aantal jaren geleden dat de dynamiek van de eigen bedrijfsprocessen snel groeide. Door de grote decentralisaties kwamen nieuwe taken naar de gemeenten toe en tegelijk bood de voortschrijdende techniek en digitalisering nieuwe mogelijkheden om gegevens en gegevensbronnen in te zetten voor de bedrijfsprocessen. Ook de ambitie van gemeenten om effectiever en efficiënter te werken leidde vaak tot de herinrichting en optimalisering van processen. Een van de belangrijkste voorwaarden om al deze veranderingen goed te faciliteren bleek een goed georganiseerd gegevensmanagement.


Direct aan de slag

Begrippen en kaders

Begrip gegevensmanagement
Thema Gegevensmanagement in GEMMA
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Een aantal gemeenten hebben hun eigen ervaringen gebundeld en samen met KING / GEMMA een tweetal katernen geschreven over gegevensmanagement. We zoeken nog voorbeelden uit andere organisatietypes.

Eerste workshop (3 oktober 2017)
Tweede workshop (0 november 2017)
Derde workshop (1 februari 2018)
Strategisch Katern Gegevensmanagement (GEMMA)
Tactisch Katern Gegevensmanagement (GEMMA)
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Nuttige links


Dit thema wordt verder uitgewerkt in een serie van woekshops door mensen uit de praktijk.

Expertgroep Gegevensmanagement

Contactpersoon is Wim Stolk,

info@stolkinformatiemanagement.nl
Contact.png
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen