Gegevensleveringsovereenkomst

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.

Onderdeel van Gegevensmanagement.
Status: 1.0 - eerste publieke versie
Auteurs: Arnoud Quanjer

Feedback pagina: Arnoud.Quanjer@VNG.NL

Om grip te houden op de gegevenshuishouding is het belangrijk om over levering en gebruik duidelijke afspraken te maken tussen (gegevens)leverancier en afnemer. De vastlegging van deze afspraken kan in de vorm van een Gegevens Levering Overeenkomst (GLO). De GLO is bedoeld voor reguliere leveringen, en niet voor eenmalige bevragingen of informatieaanvragen.

In de praktijk komt het erop neer dat voor leveringen een set algemeen geldende kaders van toepassing is; deze kunnen de vorm van Algemene Voorwaarden aannemen (bijvoorbeeld: nooit doorleveren zonder toestemming van leverancier). Specifieke afspraken worden dan apart vastgelegd in de gegevensleveringsovereenkomst (GLO), met de volgende onderdelen:

 • Te leveren gegevens (eventueel in een bijlage gespecificeerd naar velden bron);
 • Classificatie van de gegevens;
 • Beveiliging van de gegevens;
 • Gebruiksdoel van de levering (wettelijke grondslag);
 • Gebruik: wel/niet doorleveren toegestaan;
 • Kwaliteit van de gegevens;
 • Wijze van levering (eventueel technische specificaties);
 • Tijdstip(pen) van levering;
 • Eventueel: kosten;
 • Contactpersonen: bronhouder en afnemer;
 • Indien van toepassing: eigenaarschap van de koppelvlakken.

Het is van belang dat leverancier en afnemer van elkaar weten welke kwaliteit van gegevens geleverd kan worden. Voorbeelden van vragen die daarbij beantwoord horen te zijn: hoe actueel zijn de gegevens, wat is de vullingsgraad van het gegeven en wat is afgesproken over geconstateerde afwijkingen (bijvoorbeeld terugmeldingsplicht)?