Categorie:Gegevensmanagement

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is de categorie GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.. Alle pagina's die onder Gegevensmanagement vallen krijgen deze categorie mee. Het is een subcategorie van Data op het web.


Dit is het eerste prototype van dit thema. De komende maanden willen we het oorspronkelijke GEMMA-katern waar nodig omwerken voor algemeen gebruik in de publieke sector en rechtstreeks in de wiki's van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur) verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.. Wie mee wil denken of bij het lezen opmerkingen heeft die ons kunnen helpen vragen we om even contact op te nemen.Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.
GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. is onderdeel van het thema Data op het web.

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. betreft het integraaleen benadering waarbij bijvoorbeeld organisatie, beleid, architectuur, processen gegevensbeheer, en producten onderling verbonden en afgestemd zijn. en beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak. verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in een organisatiede (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereenkomst wordt voorgelegd. zowel op strategisch tactisch als operationeel niveauop alle niveaus van bestuurlijk tot aan de uitvoering zijn verantwoordelijkheden rondom gegevensmanagement te vinden. Visie en beleid worden uitgewerkt in architectuur en processen en leiden tot verwerking van gegevens. met als doel de gewenste kwaliteitalle aspecten van gegevens die voor de afnemer van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemer verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegeven dat slechts indicatief is als de afnemer dat wenst. en beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. te realiseren. GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. is echter geen doel op zich maar een middel.

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. kent als hoogste doel het organiseren van de feitenverzameling zodanig dat de overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. beschikt over betrouwbare[1] feiten in een veilige[2] omgeving om de productlevering en de dienstverlening op te baseren.

Waarom is GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. van belang?

De eerste randvoorwaarde om data op het web te ontsluiten is de data zelf. Weet je als organisatie wel wat je aan data in huis hebt, wie het beheert, welke kwaliteit het heeft? Nog lang niet alle organisaties kunnen deze vragen met een volmondig 'ja' beantwoorden.

Bij de gemeenten bleek een aantal jaren geleden dat de dynamiek van de eigen bedrijfsprocessen snel groeide. Door de grote decentralisaties kwamen nieuwe taken naar de gemeenten toe en tegelijk bood de voortschrijdende techniek en digitalisering nieuwe mogelijkheden om gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en gegevensbronnen in te zetten voor de bedrijfsprocessen. Ook de ambitie van gemeenten om effectiever en efficiënter te werken leidde vaak tot de herinrichting en optimalisering van processen. Een van de belangrijkste voorwaarden om al deze veranderingen goed te faciliteren bleek een goed georganiseerd gegevensmanagement.


Direct aan de slag

Begrippen en kaders

Begrip gegevensmanagement
Thema Gegevensmanagement in GEMMA
Gegevensmanagement/inhoud
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Een aantal gemeenten hebben hun eigen ervaringen gebundeld en samen met KING / GEMMA een tweetal katernen geschreven over gegevensmanagement. We zoeken nog voorbeelden uit andere organisatietypes.

Bijeenkomsten:


GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. bij GEMMA:

Strategisch Katern Gegevensmanagement (GEMMA)
Tactisch Katern Gegevensmanagement (GEMMA)
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Nuttige links


Dit thema wordt verder uitgewerkt in een serie van workshops door mensen uit de praktijk.

Expertgroep Gegevensmanagement

Contactpersoon is Wim Stolk,

info@stolkinformatiemanagement.nl
Contact.png
  1. Betrouwbare: Volledig, juist, tijdig, transparant, authentiek
  2. Veilige: Compliant aan wet- regelgeving en voorschriften (zoals Baseline Informatiebeveiliging Rijk, Privacy Baseline)

Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende ondercategorie.

Pagina’s in categorie "Gegevensmanagement"

Deze categorie bevat de volgende 52 pagina’s, van in totaal 52.

B

D

E

G

G meer

H

I

K

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen