Review Referentiearchitectuur Regie op Gegevens

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo van het programma Regie op Gegevens

Onderdeel van Referentiearchitectuur Regie op Gegevens.
Status: In review, versie 2021

Reviewreactie insturen

Waarom een referentiearchitectuur Regie op Gegevens?[bewerken]

De referentiearchitectuur is opgesteld om ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsadviseurs van publieke en private dienstverleners de technische en functionele overwegingen aan te reiken die ze nodig hebben om waarborgen uit te werken bij het delen van gegevens met derden. Het biedt een goede vertaling van beleid en regelgeving op architectuurniveau, met bijpassende standaarden en best practices. Zodat ontwerpers bij publieke en private dienstverleners de juiste implementatiekeuzes kunnen maken.

Centraal staat de wat-vraag: Wat moet er geregeld/ingericht worden om de doelstellingen te kunnen realiseren? Het “scharnierpunt” is hierbij het Functiemodel Regie op Gegevens. De hoe-vraag (met welke concrete oplossingen wordt die wat-vraag ingevuld) wordt open gelaten en kan je dus invullen in de (architectuur van de) sectoren/projecten zelf.

Waarom een publieke review en van wie zoeken we feedback?[bewerken]

We zijn op zoek naar feedback vanuit de community van architecten, ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmedewerkers in de publieke sector. Jullie zijn de professionals die Regie op Gegevens in de praktijk zullen moeten realiseren, met de handvatten die we je in dit document aanreiken. Test die handvatten, kijk of ze zinnig zijn en bruikbaar, stuur ons je bevindingen en wij gebruiken die om ze te verbeteren.

Waarover zoeken we feedback?[bewerken]

De review gaat over de Referentiearchitectuur Regie op Gegevens, in de versie die op noraonline is gepubliceerd. De referentiearchitectuur is ontwikkeld binnen het bredere Programma Regie op Gegevens. De andere producten van dit programma gaan op dit moment niet in publieke review.

De referentiearchitectuur is in hoofdstukken opgedeeld, via het kadertje rechts kan je doorklikken tussen de verschillende hoofdstukken en terug naar deze reviewpagina.

Meer lezen over het Programma Regie op Gegevens:

Van wanneer tot wanneer loopt de review?[bewerken]

De review staat open van maandag 25 april t/m woensdag 1 juni 2022.

Hoe reageer ik en hoe verloopt de verwerking van reacties?[bewerken]

Op elke pagina binnen de referentiearchitectuur staat (in het kader rechts): Reviewreactie insturen . Als je op deze link klikt opent je mailprogramma en kun je een mail versturen naar nora@ictu.nl. In de mail staan standaard de reviewvragen herhaald, voel je vrij om deze te beantwoorden, te negeren en/of aan te vullen met je eigen opmerkingen.

Alle reacties worden verzameld door NORA Beheer en gecheckt op volledigheid en begrijpelijkheid. Als alles in goede orde ontvangen is krijgt de reviewer een ontvangstbevestiging, waar nodig stellen we een paar aanvullende vragen.

Na het aflopen van de reviewtermijn draagt NORA Beheer alle reacties in één keer over aan het Programma Regie op Gegevens, die er inhoudelijk mee aan de slag gaan.

Daarnaast publiceert NORA Beheer een overzicht van alle reacties die zijn binnengekomen op noraonline.nl. Reacties worden gepubliceerd met de naam van de indiener er bij. Als je namens een organisatie reageert, of juist liever anoniem wilt blijven, vermeldt dit dan even in je oorspronkelijke mailtje.

Zodra bekend is hoe de reacties verwerkt gaan worden zullen we ook dat publiceren via noraonline.nl en laten weten aan iedereen die gereageerd heeft.

Alle pagina's in de review[bewerken]

  1. Doel en scope Referentiearchitectuur
  2. Juridisch kader
  3. Leidende principes
  4. Functiemodel Regie op Gegevens
  5. Gegevens
  6. Proces
  7. Applicatie
  8. Infrastructuur
  9. Governance Vertrouwensraamwerk

De reviewvragen: Wat willen we van jullie weten?[bewerken]

We horen graag jullie feedback op de referentiearchitectuur. Omdat er in 2022 nog een nieuwe versie verwacht wordt, zijn tekstuele opmerkingen minder van belang, maar gaat het vooral om de inhoudelijke bruikbaarheid van de referentiearchitectuur voor jou als professional.

Overzicht en inzicht[bewerken]

Regie op Gegevens is een breed onderwerp met vele facetten, waarbij per onderdeel uitvoerige detailleringen mogelijk zijn. Er blijkt vooral behoefte te zijn aan het creëren van overzicht en inzicht in relevante onderwerpen en samenhang. Deze referentiearchitectuur is een poging om dit overzicht te creëren, waarbij in 30 pagina’s de grote lijnen beschreven zijn en voor nadere toelichting verwezen wordt naar documentatie met meer detailuitwerkingen.

1. Is dit overzicht voor jou als architect duidelijk? Zie je het jezelf gebruiken en waarvoor?

Vertrouwen en interoperabiliteit[bewerken]

Om Regie op Gegevens te realiseren zijn er in de kern twee zaken nodig: vertrouwen en interoperabiliteit. De burger zal alleen bereid zijn om vrijwillig zijn persoonsgegevens te delen met derde partijen, als hij er op kan vertrouwen dat niet meer gegevens gebruikt worden dan maximaal noodzakelijk en dat ze alleen voor het afgesproken doel worden gebruikt. En er moet keuzevrijheid mogelijk zijn tussen verschillende diensten, die elk het delen van gegevens ondersteunen.

2. Biedt de referentiearchitectuur genoeg om dit benodigde vertrouwen op te bouwen? Waarom wel / niet?
3. Biedt de referentiearchitectuur genoeg om de benodigde interoperabiliteit te garanderen? Waarom wel / niet?

Functiemodel Regie op Gegevens[bewerken]

De referentiearchitectuur gebruikt het Vijflaagsmodel, waarbij elke laag een view of perspectief geeft op het onderwerp Regie op Gegevens. Het functiemodel Regie op Gegevens, is ingevuld op het niveau van bedrijfsfuncties, met daaronder applicatie- en infrastructurele services.

De technische oplossing daaronder hoort thuis in een solution architectuur en laten we over aan de partijen zelf. Deze worden onderkend, maar verdere uitwerking (solutions) wordt overgelaten aan de implementerende partijen (als dienstverleners). De services zijn onderkend zodat samenwerking, koppeling en uitwisseling op basis van (indien nodig nog nader te bepalen) standaarden mogelijk wordt.

4. Is het Functiemodel Regie op Gegevens voor jou als architect compleet en begrijpelijk?
5. Ga je het gebruiken? Waarom (niet)?