Geo

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: Deze pagina moet nog herzien worden in het kader van het RFC Bindende architectuurafspraken 2022 dat per 1-1-2023 ingaat. Er is een backlog van informatieve pagina's die geraakt worden door deze ingrijpende veranderingen.

Help mee bij het herzien en actualiseren van deze pagina: nora@ictu.nl


Onderdeel van
Thema's
Contact
Status
Actueel


Wat is Geo-informatie?[bewerken]

Geografische (of ruimtelijke) informatie omvat alle informatieobjecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben. Een ruimtelijk (of locatie) kenmerk verwijst naar een plek op de aarde. Dit kan een tastbaar fysiek object zijn, zoals een gebouw of rivier, maar ook een administratieve eenheid, zoals een gemeente of postcodegebied. We spreken van een directe locatie indien die met coördinaten is weergegeven en van een indirecte locatie indien een adres of andere aanduiding is opgenomen.

Een kaart is niet hetzelfde als geo-informatie, maar is wel een belangrijke visualisatie hiervan. In de traditionele geo wereld worden verschillende ruimtelijke thema's (bv waterlopenkaart, bodemkaart) als kaartlagen benoemd en gebruikt. Je kunt het kenmerk locatie ook koppelen aan een object, zoals de plaats van een voertuig, de locatie van een brand of aanvraag van een vergunning. Geo-informatie kan verbeeld worden met lijnen, vlakken en punten waarbij de legenda daar betekenis aangeeft (een weg, gebouw, landbouwveld). In de digitale versie noemen we dit een kaart in vectorformaat. Een andere vorm van geo-informatie zijn de gebiedsdekkende rasterkaarten voor het weergeven van bijvoorbeeld neerslag, fijnstof, hoogte of satellietbeelden. Hierbij is elk raster op de kaart gekoppeld aan een waarde. Dit leent zich goed voor onderwerpen met een continuüm als verspreidingsgebied.

Waarom is geo-informatie van belang?[bewerken]

De kracht van geo-informatie is het verbinden van verschillende informatiebronnen via de locatie. Hierbij geeft de (interactieve) kaart in combinatie met je (eigen) locatie een krachtige interactie met de gebruiker. De integratie met administratieve automatisering heeft de geo-informatie een vaste plaats in de ICT gegeven. Het gebruik van geografische informatie verrijkt de ICT-toepassingen met extra mogelijkheden voor informatiekoppeling, -verbeelding en ruimtelijke functies voor informatie-analyse.
De digitale overheid maakt in toenemende mate gebruik van geo-informatie. Het is een vast onderdeel van de 'digitale werkelijkheid' waarop burgers en bedrijven subsidies en vergunningen aanvragen. In vijf van de basisregistraties is geo-informatie dan ook prominent aanwezig (BRK, BAG, BRT, BGT en BRO).

Direct aan de slag

Wat is er vanuit architectuur al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je een vliegende start kunt maken?

AP18: Ruimtelijke informatie via locatie
Geo-aspecten Afgeleide Principes
Geo in GEMMA
Geo in PETRA
Geonovum: geo-architectuur

Standaarden:

Basisset algemene geo-standaarden
Overzicht alle geo-standaarden
Kiezen van geo-standaarden

Bouwstenen:

Nationaal Georegister
PDOK (Centraal aansluitpunt)
Provinciaal Georegister
Alle geo-bouwstenen

Beleidskaders:

Beleid en Wetgeving
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn diverse overheidsorganisaties die de vraagstukken rond Geo al goed onder de knie hebben. Je kunt van hun ervaringen leren: aan de hand van veel gestelde vragen worden de belangrijkste aspecten van geo-informatie beschreven.

 1. Wanneer is Geo relevant bij een architectuur
 2. Welke stappen doorloop je bij het opstellen van een ontwerp van een architectuur met Geo
 3. Aan welke wettelijke normen of richtlijnen moet je je houden
 4. Zijn er (referentie)architecturen voor Geo
 5. Zijn er visies geschreven voor Geo-informatie
 6. Welke bouwstenen kan je eventueel toepassen c.q. hergebruiken
 7. Met welke Geo-aspecten heb je te maken bij internationale projecten
 8. Bij welke overheidsorganisaties is GEO op goede wijze toegepast en kunnen als voorbeeld dienen
 9. Waar kan ik verder lezen over Geo
 10. Waar vind ik bestaande Geo-communities
 11. Voldoe je met Google Maps aan de richtlijnen en standaarden van de overheid
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Links Geo-informatie:

Geonovum
Vereniging Geo-Informatie Nederland
Geo-communities
Verder lezen over Geo

Contactpersonen zijn:

Paul Janssen, Geonovum
Wilko Quak, Geonovum

Laatste bijdrage:

Voldoe je met Google Maps aan de richtlijnen en standaarden van de overheid?
Contact.png