Geo-Standaarden

Uit NORA Online
Geo-standaarden
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Verplicht (pas toe leg uit)
Naam
Geo-standaarden
ID

Geo-standaarden

Type

Standaard

Wijzigingsdatum
Laag Vijflaagsmodel
Laag 1: Grondslagenlaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: Geo-Standaarden


Geografische informatie
In Nederland (en ook daarbuiten) zijn veel organisaties betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie ten opzichte van het aardoppervlakte. Hierbinnen zijn verschillende domeinen te onderkennen, zoals kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om te waarborgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen goed op elkaar aansluit, en dat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden.

De basisset Geo-standaarden voorziet hierin. De set bestaat uit:

  • Nut: In Nederland zijn organisaties in verschillende domeinen betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie op het aardoppervlak. Voorbeelden hiervan zijn kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om ervoor te zorgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen op elkaar aansluit zodat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden. De Geo-standaarden maken het mogelijk om op een eenduidige manier gegevens met een geografische component uit te wisselen.

Bekijk de video van Geonovum voor meer informatie over het nut van GeoPackage. Dit is één van de standaarden uit de Geo-Standaarden.

 

  • Werking: De Geo-standaarden kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep bevat standaarden voor het beschrijven van geo-informatie, waaronder informatiemodellen en standaarden voor metadata, uitwisseling en coördinaatreferentiesystemen. Met deze standaarden wordt de geo-informatie (data) zelf beschreven. De tweede groep bevat standaarden voor services, waaronder die voor het serveren van vector-, raster- en sensordata. Met deze standaarden wordt beschreven hoe de data geserveerd wordt.

 


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is.
  • Organisatorisch werkingsgebied:
  • Waarvoor geldt de verplichting: De verplichting geldt bij de investering in een systeem voor de uitwisseling van geografische informatie.

Meer informatie

Wordt gebruikt in

Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW)

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Naast de INSPIRE richtlijnen, maakt het Kadaster gebruik van NEN3610 en de meest gangbare Geo standaarden voor de betreffende basisregistraties.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRO (Basisregistratie Ondergrond)BRO is een geo-basisregistratie. Geografische BRO gegevens worden o.a. beschikbaar gesteld via het GDI geo-knooppunt PDOK (www.pdok.nl). De PDOK APIs zijn gebaseerd op Open Geospatial Consortium standaarden (www.opengeospatial.org), waaronder OGC:WMS, OGC:WFS, OGC:WCS. Geografische gegevens worden uitgeleverd in open bestandsformaten (OGC:GML, OGC:Geopackage, OGC:GeoTIFF). BRO metadata wordt via het Nationaal Georegister (www.nationaalgeoregister.nl) ontsloten. Het Nationaal Georegister is gekoppeld met (wordt geharvest door) data.overheid.nl Het NGR is gebaseerd op de geo-standaarden CS-W 2.0 (discovery service), ISO 19115 NL profiel (metadata voor geografische datasets), en ISO 19119 NL profiel (metadata voor geografische web services)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRT (Basisregistratie Topografie)De BRT wordt zowel geleverd via PDOK (Wat biedt Publieke Dienstverlening Op de Kaart) in GML (Objectdata), als via internationale Geo-standaarden. Daarnaast wordt de BRT geleverd via PDOK in rasterformaat in GEO, tiff formaat en WMTS (Web Map Tile Service).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PDOKPDOK maakt gebruik van OGC en INSPIRE standaarden voor haar webservices. Webservices kennen verschillende formaten qua uitlevering. Downloads worden via formaten GeoPackages en GML aangeleverd en uitgeserveerd.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden