Eigenschap:Heeft bron

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit is een elementrelatie. Deze kan gebruikt worden om twee elementen met elkaar te verbinden.

KennismodelKennismodel NORA
Toelichtingweergegeven als omgekeerde 'used by'
Specialisatie vanEigenschap:Is gerelateerd aan
Pijlpuntnone
Pijlstaartvee
LijnstijlsolidDeze relatie wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Subeigenschappen

Deze eigenschap heeft de volgende 1 subeigenschap:

H

Pagina's die de eigenschap “Heeft bron” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

A

AES +Lijst open standaarden Forum Standaardisatie  +
ASN.1 +Lijst open standaarden Forum Standaardisatie  +
Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen +BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
Aan het architectuurdocument gestelde eisen +BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting-IV +BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging +BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
Aandacht aan relevante wetgeving en eventuele contractuele verplichtingen +BIO Thema Toegangbeveiliging  +
Aantonen aanpak risicomanagement +De Privacy Baseline  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +De Privacy Baseline  +
Aantonen privacy by design +De Privacy Baseline  +
Aantonen toepassen GEB toetsmodel +De Privacy Baseline  +
Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten +De Privacy Baseline  +
Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is +BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen +BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen +De Privacy Baseline  +
Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen +De Privacy Baseline  +
Adequaatheidsbesluit +De Privacy Baseline  +
Ades Baseline Profiles +Lijst open standaarden Forum Standaardisatie  +
Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk +BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
Afdoende garanties +De Privacy Baseline  +
Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd +De Privacy Baseline  +
Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s +BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening  +
Afwijking voor een specifieke situatie +De Privacy Baseline  +
Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd +BIO Thema Toegangbeveiliging  +
Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld +BIO Thema Toegangbeveiliging  +
(vorige 25) (volgende 25)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen