Architectuur internationaal

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit thema wordt sinds 2021 beheerd en langzaamaan geactualiseerd door de vakgroep Europa van ICTU. Anderen die bij willen dragen zijn van harte welkom!

In dit thema komen alle architectuuronderwerpen aan de orde die de landsgrenzen overstijgen. Internationale afspraken hebben steeds meer invloed op informatiesystemen van Nederlandse organisaties. Vooral binnen de Europese Unie wordt samenwerking gestimuleerd op digitale dienstverlening.

Waarom is Architectuur internationaal van belang?[bewerken]

Voor overheden die over de grens werken is internationale interoperabiliteit belangrijk. Ook lokale organisaties hebben met internationale architectuur te maken, omdat architectuureisen via Europese regelgeving ook op hen betrekking kan hebben. Zo zijn veel van de standaarden die de EU toepast internationaal vastgesteld.

NORA concretiseert Europese projecten voor lokale uitvoering, en geeft input bij doorontwikkeling. We helpen daarom inzicht te verschaffen in Europese ontwikkelingen, afspraken en toepasbare diensten. Maar we helpen ook bij de terugkoppeling van Nederlandse wensen. Wij horen graag over uw knelpunten op internationaal niveau en de impact die internationale ontwikkelingen voor u hebben.

Volledigheid en Actualiteit van Europese architectuur-aspecten[bewerken]

De vakgroep Europa van ICTU beheert de Europese ontwikkelingen, programma's en bouwstenen. Marijke Salters van ICTU, marijke.salters@ictu.nl is de contactpersoon.
Daarnaast zorgt NORA Beheer voor de afstemming van de EIF / EIRA op de NORA. Robert van Wessel en Eric Brouwer van ICTU zijn de contactpersonen.
Het beheer omvat onder meer:

  • jaarlijks invullen van de Europese NIFO (in afstemming met BFS en BZK);
  • bijhouden en publiceren van de door-ontwikkeling van de EIF en/of EIRA;
  • nieuwe EU-bouwstenen en programma's beschrijven (metadateren) en publiceren;
  • oude EU-bouwstenen en programma's uitfaseren;
  • maandelijks afstemmen met BFS over internationale standaardisatiezaken;
  • organiseren van bijeenkomsten voor kennisdeling over de EU-ontwikkelingen.

Over het gebruik en beheer van de Europese architectuur-aspecten wordt jaarlijks gerapporteerd aan de NORA Gebruikersraad.

De volledigheid is ca. 80% en dat meten we af aan de respons van korte enquêtes onder de NORA Familieleden.
Eind 2022 is weer zo'n enquête gehouden. Daaruit blijkt dat de meest relevante onderwerpen zijn opgenomen en dat daarnaast behoefte is aan enkele (zeg 20%) nieuwe onderwerpen.

De actualiteit van de opgenomen onderwerpen is redelijk (niet hoog) en dat meten we af aan de voorziene c.q. nog door te voeren wijzigingen in de onderwerpen.
Begin 2023 zijn ca. 10 wijzigingen voorgesteld voor het actualiseren van de bestaande beschrijvingen.


Direct aan de slag

Met welke wettelijke en beleidskaders moet je rekening houden? Wat is er vanuit architectuur al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je een vliegende start kunt maken?

Hoofdlijnen van de EU-Architectuur
European Interoperability Reference Architecture (EIRA)
European Interoperability Framework (EIF)
Standaarden internationaal
Bouwstenen internationaal
Beleidskaders internationaal
EU organisaties en Nederlandse participatie
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn diverse overheidsorganisaties die ervaring hebben opgedaan in internationale samenwerking op het gebied van architectuur. U kunt van hun ervaringen leren en direct deelnemen aan de lopende discussies.

Rapportage Verkenning Interoperable Europa Act (PDF, 2,91 MB)
Rapport onderzoek naar grensoverschrijdende gegevensuitwisseling mei 2016
→ Interview met Eric Brouwer (NORA) over EIRA in het ICTU-magazine Pulse januari 2016
→ Forum Standaardisatie is betrokken bij verschillende internationale standaardisatie-trajecten.
→ De Rijksdienst voor het Wegverkeer laat de BRV en andere gegevens in het decentraal opgezette EUCARIS aansluiten op andere EU-landen. Daarbij gebruikt het netwerk het Europese IP-netwerk sTESTA.
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Links Architectuur Internationaal:

Interoperability Solutions for Public Administrations (ISA)
EIA (European Interoperability Architecture)
Rapport NORA goes Europe (PDF, 683 kB)
e-SENS (Electronic Simple European Networked Services)
Presentatie Tafel Internationaal 28 november (PDF, 3,44 MB)
Internationaal beleid Geo

Dit thema wordt beheerd door de vakgroep Europa van ICTU

Contact.png